Jdi na obsah Jdi na menu
 


STŘÍPKY Z MINULOSTI 1/2016

16. 1. 2016

STŘÍPKY Z MINULOSTI.

V roce 2016 si připomeneme:

140. výročí založení SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ve Smečně.

Sbor byl zřízen v r. 1876 a měl 30 členů. S jednoproudovou stříkačkou zasahoval v tomto roce 25 x. Za roky svého působení uhasili dobrovolníci stovky požárů, zachraňovali lidské životy a dříve se svojí zdravotnickou skupinou poskytovali první pomoc při lehčím i těžším zranění. Sbor vlastnil pamětihodnost – dřevěnou stříkačku vyrobenou smečenskými řemeslníky již v r. 1620, která byla předána do Slaného.

Členská základna měla 70 až 90 členů, kteří se podíleli na společenském dění ve Smečně. Pořádali plesy a jednodenní výlety, oslavovali významná výročí sboru a pořádali soutěže družstev. Školili zaměstnance Státního statku a Domova důchodců, prováděli preventivní prohlídky objektů ve městě a v září o „pěkné“ vytroubili tradiční poplach ve škole k velké radosti žáků.

V současné době má sbor kolem 20 hasičů, kteří se vzorně starají o zastaralý strojový park a odpracují na údržbě stovky brigádnických hodin. Během roku vyjíždějí k desítkám zásahů. Členové pořádají v dubnu „pálení čarodějnic“, soutěže pro děti a spolupracují s jinými organizacemi při akcích pro děti.

Zasloužilým členům při významných výročních sboru byly předávány diplomy za aktivní činnost a příkladné plnění funkcí. Získali je: K.Štrobach – čestný velitel a zakládající člen, B.Hovorka, J.Novotný,V.Spudil, K.Vavroch,J.Přistoupil,F.Šára,F.Bernášek,J.Poslušný, V.Holinger,Z.Konečný,V.Port,J.Tomsa st. a ml.,P.Tomsa,J.Kurtin, J.Ďurčo,K.Thon,V.Štulík,J.Veselý, V.Dufek, A.Francová atd.

A kde měl sbor svoje zázemí?

V roce 1949 začalo bourání staré budovy hasičské zbrojnice na dvoře MNV Smečno čp. 12 a odstraněny tři velké kaštany. Základní kámen k nové větší zbrojnici byl položen 16.6.1949 a na stavbě pracovalo denně kolem 20 lidí. Většinou zde pracovali starší zedníci a pomocníci. Nejvíc brigádnických hodin odpracoval Fr.Bernášek.

V r. 1973 již zbrojnice na MNV nevyhovovala, průjezd radnice byl nízký pro nové požární auto. Bylo rozhodnuto stavět novou zbrojnici. Vybrána stodola

u domu čp. 113 v Kačické ulici, která byla celá zbourána. V tomto roce při demolici a stavbě bylo odpracováno 2.876 brig. hodin. V následujícím roce již dělali fasádu a probíhaly přípravy k používání domu. Kolaudace proběhla v roce 1975 a POŽÁRNÍ DŮM byl předán požárníkům k užívání. V přízemí garáže, sklad a dílna, v I.patře prostory pro požárníky. Před domem provedena úprava prostranství vč. záhonů. V r.1993 byla v patře ze spolkových místností zřízena ordinace dětské lékařky, což mělo špatný dopad na akce sboru.

 

110. výročí založení TĚLOVÝC HOVNÉ JEDNOTY SOKOL.

15.12.1906 na zakládající schůzi sokolské myšlenky „ROVNOST, VOLNOST, BRATRSTVÍ“ a význam Sokola přednesl učitel Fr.Štrejl. Člen byl půl roku na zkoušku, musel být starší 18 let a mravně bezúhonný. Činnost TJ Sokol byla TĚLOCVIČNÁ, OSVĚTOVÁ, ZÁBAVNÁ, PŘEDNÁŠKOVÁ, DIVADELNÍ A VZDĚLÁVACÍ-KNIHOVNÍ. Členská základna měla 107 členů a starostou byl J.Fára, místostarostou Václav Müller (stavitel), náčelník Václav Makovec a pokladník Josef Zlonický.

Cvičili na radnici v I. patře a na dvoře, později v dřevěné ohradě V.Müllera. Měli nedostatek cvičitelů, nářadí a náčiní. Od r. 1909 po odhalení pamětní desky K. H. Borovskému ve Šternberku tam každoročně pořádali slavnosti s cvičením tzv. „Havlíčkovi pouti“. Členové cvičili na sletech, župních slavnostech a akademiích, hráli divadelní představení a hlavně několikrát v týdnu cvičili žáci, dorost a dospělí.

V únoru 1926 TJ Sokol zakoupila hostinec na náměstí „U Zlatého Anděla“ od manželů Kindlových a přestavěla na Sokolský dům s tělocvičnou. Po elektrifikaci města v r. 1927 byl zde v následujícím roce zřízen biograf a promítáno 2-3x týdně. Stále se zde 4 x v týdnu cvičilo, hrálo divadlo a pořádaly akademie.

Fotbalový oddíl SPARTA – RUDÁ HVĚZDA (založen v r. 1920) hrál do r. 1948 a v následujícím roce vstoupil do TJ Sokol. Pod tímto názvem hráli do r. 1952 a od r. 1953 došlo k přejmenování na Baník Smečno, které bylo do r. 1989. V r. 1990 se vrátilo původní pojmenování TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL SMEČNO. Pojmenování se měnilo, členové zůstávali a fotbal vítězil.

Zásluhou předsedy fotbalového oddílu Josefa Pokorného došlo ke stavbě sportovního stadionu. V r. 1953 byl srovnán terén a navýšen pozemek směrem k lesu. Stavba tribuny a bazénu proběhla v r. 1953-1954. Již v r.1954 se na stadionu hrál fotbal za velké účasti diváků. V následujícím roce dle fotografií a vzpomínek účastníků se na stadionu konala I. celostátní spartakiáda, kde předvedli skladby žáci smečenské školy a členové TJ Baník. V roce 2010 došlo k bezúplatnému převodu celého sportovního areálu v hodnotě 3,107 mil. Kč městem zpět TJ Sokolu Smečno a členové získali zpět jejich majetek, o který se desítky jejich předchůdců zasloužili brigádnickou prací.

Současní členové nezůstávají pozadu a o svůj majetek se velmi dobře starají, provedli úpravu terénu a zřídili nové hřiště pro žáky, nově oplotili část pozemku, udělali parkoviště a chodník k tribuně, vylepšili klubovnu. Zrušili bazén, který nevyhovoval současným požadavkům občanů a předpisům. V Sokolovně udělali novou střechu a vyměnili okna. Plánují větší rekonstrukci tělocvičny, která je závislá na získání dotace. Fotbalový oddíl s oddíly přípravka, žáci, dorost a dospělí stabilně dosahují dobrých výsledků.

Aktivní přístup dobrovolných funkcionářů TJ SOKOL SMEČNO je vzorem pro ostatní spolky.

- Od 4.4.1936 ve Smečně byl ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK, který však ukončil svoji činnost v roce 1980. Byl 44 let aktivní! K jeho založení došlo s potřeby seskupit majitele zahrad, kteří měli zájem pěstovat ovocné stromy. Pořídili si stříkačku na záda a zapůjčovali si ji, pořádali přednášky a při pěstování ovocných stromů prosazovali vyzkoušené české druhy např. panenské jablko.

Osobnostmi spolku byl Vojtěch Holinger – zakládající člen a kronikář od r.1936 do r.1977, J. Hříbal, J. Mayer,J. Angreška, A.Jirkal, J.Brandejs, J.Zvára st. a ml., B.Kynčl, F.Hain atd. Například výstavu ovoce a květin v r. 1936 zhlédlo 900 osob. V r.1953 založili třešňovku u stadionu, v r. 1957 vykáceli ořechy na náměstí a ponechali lípy, v r. 1960 udělali záhony na náměstí, v r. 1972 vysázeli podél stodol 18 lip a dvě v parku u školy, kolem rybníka vykáceli topoly, v r. 1975 opět vysázeli 15 lip u stodol, dělali zájezdy po Čechách, výstavy a přednášky. V té době bylo kolem 230 členů. Postupně se členská základna

snižovala i úmrtím funkcionářů a nenašli se mladší členové se zájmem o pokračování činnosti spolku.

----------------------------------------------------------------------------------------------

A jaké je další významné výročí spojené se Smečnem?

R O K 1 4 1 6.

SMEČNO v době přemyslovské bylo původně malá tvrz nazývaná Horní Smečen a ves Dolní Smečen. Ves či jen části vlastnil jihočech Vojslav ze Stranné a od něj ji kupuje v roce 1416 MARKVART Z MARTINIC. Druhou část kupuje v roce 1418 od Prokopa ze Smečna. Rod MARTINICŮ vlastnil Horní i Dolní Smečen od 1510 Muncifaj plných 500 let!

Rod pocházel z jihočeských Martinic u Votic, kde již rozrostlý rod se do vodní tvrze nevešel a hledal možnost obživy na Slánsku. První zmínka o něm je v souvislosti získání dědictví po manželce Markétě z Újezdce (později Šternberk) v r. 1413. Smečenská větev Martiniců vlastnila rukopis Písma svatého a zobrazení upálení Jana Husa a husitskou postilu.

Za Spolek přátel Smečna a širého okolí E.Ničová

 

SPOLEK PŘÁTEL SMEČNA A ŠIRÉHO OKOLÍ

Pořádal v loňském roce další výstavu zaměřenou na oslavy „500 let MĚSTA SMEČNA“. O pouti padl rekord v návštěvnosti a výstavu v salla tereně si prohlédlo za dva dny 456 lidí. V září při oslavě jí zhlédlo 630 lidí a druhý den při procházce po památkách města 27 lidí. Rekordní návštěvnost 1113 lidí členy spolku potěšila a slova uznání a zájem smečeňáků dodal sílu do dalších aktivit. Čtvrtým rokem spolek vydal kalendář zaměřený vždy k tématu výstavy a k historii města. Loni také záložky s fotografiemi a významnými roky z historie Smečna.

Pro letošní rok vyhlašujeme

3. ročník fotografické soutěže zaměřený na dění ve SMEČNĚ A V JEHO OKOLÍ. Výstava o pouti bude o zámku, jeho přestavbách, opravách a jeho uživatelích. Přivítáme také zajímavé POHLEDY NA SMEČENSKÝ ZÁMEK A PARK.

Ukončení soutěže je 31. května 2016.

Fotografie přijímáme do soutěže pouze v elektronické podobě ve formátu JPG (JPEG) na MDusak@seznam.cz .

V loňském roce u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu ocenili ve Slaném naši bývalou členku, gymnazijní učitelku Mgr. Janu Hořejší in memoriam za oblast školství. Pamětní list převzal manžel. Ve Smečně byla několik volebních období zastupitelkou, členkou rady a předsedkyní kulturní komise. Aktivně se zapojovala do pořádání kulturních akcí a zaslouží si naše poděkování.

Za Spolek přátel Smečna a širého okolí E.Ničová