Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z historie města Smečna

27. 2. 2014

V minulosti léta 1514,1614,1714,1814 probíhaly bez zvláštních či zajímavých událostí. Ve Smečně a Muncifaji si lidi žili v klidu. Jinak to bylo před 100 lety!

Co bylo před 100 lety?

- V roce 1914 byla zřízena měšťanská škola dívčí a měšťanská škola chlapecká. Náklady na provoz škol platilo město.

- zahájena stavba domů z náměstí k ulici Na Bok tj. dnes ulice Školská

- 28.6. v Bosně v Sarajevu byl spáchán atentát na následníka trůnu c.k. Ferdinanda De Este a jeho choť vévodkyni z Hohenbergu. Oba na pozvání hraběte Clam – Martinice navštívili v minulých letech třikrát smečenský zámek a také se zúčastnili honu. 1.7. byl v obecním zastupitelstvu pronesen projev k této tragické události a následně odeslán telegram Jeho Jasnosti panu místodržiteli, jako projev nejhlubší soustrasti.

- 26.7. nařízena částečná mobilizace pro muže do 37 let. Stalo se v den slavné Anenské pouti, kdy zde bylo množství hostů a příbuzných Smečeňáků. Vybubnování Obecní strážník na náměstí vybubnoval tuto zprávu o částečné mobilizaci a shromážděný lid se odcházel a odjížděl domů. Pouť skončila, veselice byly zrušeny. Mladí muži s dřevěnými kufry opouštěli domovy a v rodinách zavládl smutek. Starost o děti přešla na ženy. 28.7. byla vyhlášena Rakouskem-Uherskem válka Srbsku. Podle Ruska byla 31.7. vyhlášena všeobecná mobilizace a povoláni muži do 42 let do zálohy, zeměbrany a domobrany. Nakonec rukovali i mladší branecké ročníky.

Rodiny dostávaly vyživovací příspěvky. Pro dospělé a děti nad 8 let 85 hal. a pro mladší děti 42,5 hal. denně. V době mobilizace město muselo dát vojenské zprávě 15 dvoupřežních nákladních vozů s potahem a s 15 vozky. V hraběcím domě „Jindřichově“ byla zřízena opatrovna pro děti, kterým otcové odešli do vojny, aby matky mohly jít pracovat. Obec zřídila na doporučení okresního lékaře „infekční dům“ v domě p.Šlesingra s nájmem 290 Kor. ročně.

Její Exelence hraběnka Anna Clam Martinicová zřídila ve dvoře pro 20 vojínů rekonvalescentů „vojenský lazaret“ se stravou z hraběcí kuchyně.

Při všeobecné sbírce pro Červený kříž se ve Smečně vybralo 310 Kor. a hraběnka Anna Clam Martinicová darovala 300 Kor.

Válka se rozšířila téměř na celou Evropu a 12.11.1914 se přistěhovalo do Smečna přes 100 rodin z polského Krakova. Stravováni byli v hostinci u Čebišů a u Hornů. Stát za jednu osobu platil 70 hal. na den. Ve Slánském okrese bylo ubytováno 11 tis. Poláků.

Před 90 lety –

V červenci se na„Skalce“ otevřelo nové fotbalové hřiště patřící SK Rudé Hvězdě Smečno. Příděl pozemku byl z pozemkového referátu a úpravu si členové dělali sami. Pěkné bylo nejen hřiště, ale i celé okolí.

25.7. byl na radnici vsazen nový znak města Smečna z r. 1515. Zhotoven u štukatéra Jana Brabce v Roudnici n. Labem za 2090 Kč. Opravu radnice prováděl stavitel Václav Müller a vč. znaku stála 10.193,40 Kč.

Před 80 lety –

Ve Smečně bylo 81 nezaměstnaných z toho 46 ženatých.

Na náměstí dány tabule s pojmenováním na „Náměstí Masarykovo“.

20.9. zahájeno likvidování úzkokolejné dráhy, vyjmuty pražce a rozprodány lidem. Kolejnice převzala fi. Konstruktiva – Praha.

Před 40 lety –

V roce 1974 se prováděla fasáda na nové požární zbrojnici a dokončovalo se vnitřní vybavení a zahájeno užívání domu. Během roku bylo na stavbě odpracováno přes 3 tisíc brigádních hodin zadarmo!

Na náměstí nedaleko Brány byla zrušena benzinová pumpa z důvodu prosaku benzinu z nádrže do vodních zdrojů. V lednu na pozemku u silnice ke Kačici, které dříve patřilo ČSSS Smečno, zavážena čerpadla zeminou.

Dokončeny klempířské práce na malé zámecké věži, pozlacena koule, dán bleskosvod, umístěna Martinická hvězda a korouhvička, vyčištěny a vyměněny prejzy.

Začátkem roku zahájena oprava kostela, který byl ve špatném stavu. Dovezeny prejzy a kameny. Začalo se od sakristie. Na kostelní báň dán nový měděný plech a na vrcholu pozlacena koule.

Před 20 lety -

- V r. 1994 uzavřena smlouva se Středočeskou plynárenskou a.s. Kladno pro požadovanou akci. V listopadu vydáno územní rozhodnutí na stavbu plynovodu. Stavba začne v příštím roce.

- Uzavřeny hospodářské smlouvy na odvoz tříděného odpadu. Po městě se objevily zelené a žluté kontejnery na sklo a plast. V mediích byli lidi získáváni k třídění odpadu.

- Smečno mělo 1557 obyvatel. - V MŠ nová koncepce a třídy specializovány na dramaticko-výchovnou, výtvarnou a ozdravnou.

– V kině se promítalo 37 představení a průměrná návštěva byla 36 diváků na představení.

- Privatizace zdravotnictví – obvodní lékař a zubařka započali se soukromou praxí.

- V domově důchodců opraveny erby na kapli a přestěhována kuchyně ze zámku do pavilonu. Vybavení moderní, s klimatizací, vše na elektřinu a kapacita 350 jídel. Do zámku a salla terreny se dováželo jídlo v termosech.

Před 10 lety –

- V květnu v sýpce otevřeno Vojenské historické dělostřelecké muzeum.

- Prodej pivovaru soukromé osobě, neboť město nemělo fin. prostředky na opravu. Záměr nového majitele byl, aby po rekonstrukci sloužil jako hotel s restaurací, část jako jízdárna a maštale pro koně. – Opravena fasáda radnice. – Pokračovalo napojení domů na novou čističku. – Schválen prodej pozemků na Hrdlívské ul. pro stavbu rod. domů.

- 19.12. byli klienti DD a ÚSP Smečno a zaměstnanci byli na pozvání pana prezidenta Václava Klause a jeho manželky na adventním koncertě v Zámeckém farním kostele v Lánech. Vystupovali V.Hudeček a L.Matějková. E.Ničová – Spolek přátel Smečna a širého okolí