Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvek do Smečenských ozvěn

24. 2. 2012

 

Úklid kolem pyrámu
 
V minulém čísle Smečenských ozvěn byli čtenáři seznámeni s činností Spolku přátel Smečna a širého okolí za období r. 2011 a dále byl nastíněn plán činnosti na tento rok. Rád bych se blíže rozepsal o jedné z uvedených akcí a čtenářům Smečenských ozvěn představil ty, kteří se dosud podíleli na zvelebení blízkého okolí kolem pyrámu.
V článku zmíněný úklid kolem pyrámu pod záštitou Spolku přátel Smečna a širého okolí mají na starost zejména tři smečenští občané, a to Karel Podracký, Zdeněk Prejzek a Radek Neumann, z nichž pouze Karel Podracký je členem spolku. Výše uvedení pánové dosud odpracovali přes 100 hodin a stále nejsou u konce. Je pravda, že nejdříve členové spolku museli oslovit vlastníka pozemku, na kterém se pyrám nachází. Následně byla odeslána žádost na Městský úřad Smečno. Dále muselo být provedeno místní šetření na místě samém za přítomnosti pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu Slaný, neboť se pyrám nachází v přírodním parku Džbán. Tohoto úředního jednání se zúčastnil za spolek Karel Podracký a Lída Procházková, která na základě zplnomocnění zastupovala majitelku pozemku Renatu Válovou. Po vydání příslušného oprávnění ke kácení dřevin se již zmínění pánové pustili do práce. V listopadu vyřezali nízký porost křovinořezem, aby se mohli v té džungli vůbec pohybovat. Následně ručně pouze s krumpáčem a lopatou srovnali přístupovou cestu, aby se dalo zajet k pyrámu. Dále se kácely stromy v blízkosti obelisku, pak náletové a plevelné dřeviny (akáty), stromy suché nebo poškozené a nakonec stromy, které rostly do korun stromů, které se měly ponechat. Následovat bude štěpkování větví a křovin. V březnu zorganizuje náš spolek brigádu, kdy bude celý prostor vyčištěn a připraven na sázení nových stromů. Spolek by se souhlasem vlastníka pozemku a orgánu ochrany přírody chtěl oslovit možné zájemce, kteří by si chtěli zakoupit vlastní strom a tento vysadit v blízkém okolí pyrámu. Bližší informace lze získat u Evy Ničové, předsedkyně spolku.
Na závěr bych chtěl všechny čtenáře upozornit na nové webové stránky Spolku přátel Smečna a širého okolí, a to www.spolekpratelsmecna.estranky.cz, na kterých mohou nelézt zajímavé informace o svém městě.
 
Martin Dušák