Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dům čp. 91

17. 7. 2020

V pořadí třetí dům, který bych chtěl představit, se nachází  rovněž ve spodní části náměstí ve směru na Slaný v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky, nese označení čp. 91 a současnou majitelkou domu je Jindřiška Vágnerová. Dům bohužel nemá žádné ozdobné prvky a zřejmě byste ho minuli bez povšimnutí. Nicméně kdo ví, možná jednou získá krásnou fasádu. Nejstarší dochovaný zápis je z r. 1607, kdy dům koupil od Víta Labuty  za 85 kop míšenských Zikmund Sklenář. Opět nebudu uvádět další vlastníky v průběhu několika staletí.

Samotný dům je jednopatrový se sedlovou střechou a se vstupem ze dvora vlevo. Má břízolitovou fasádu s plochou kordonovou římsou a soklem z režného zdiva. Zdi jsou cca 90 cm silné a plochostropé. Pokud bychom se podívali na katastrální mapu        z r. 1841, pak bychom zjistili, že je zde zakresleno zděné stavení, které bylo do dvora delší. Objekt byl přestavěn v pozdějším období, a to  v r. 1878 a v r. 1982. Lze předpokládat, že je ve zdivu ještě původní stavení. Na katastrální mapě z r. 1841 bychom rovněž zjistili, že na stávajícím pozemku, na kterém stojí dům čp. 91, stál ještě dům čp. 90. Mezi oběma domy byl průjezd ústící na společný dvůr a z něho bylo možné projít do zahrady, kterou měl každý dům samostatnou.

A když jsme si představili dům z hlediska stavebního, pojďme si něco říct o jeho obyvatelích, kteří zde kdysi žili. Mám k dispozici údaje ze sčítání lidu z r. 1880, 1890 a 1921, nicméně uvítám jakékoli další doplňující informace do r. 1989.

Dle sčítání lidu z r. 1880 se v domě nacházel jeden byt, v němž žil tesařský pomocník Václav Franc se svou manželkou Terezou a dvěma dcery.

V roce 1890 se v domě nachází již dva byty. V prvním bytě bydlel zednický pomocník František Kemr pocházející z Hradečna se svou manželkou Marií a dcerou Boženou. Ve druhém bytě bydlel Josef Horák se svou manželkou Marií. Měli celkem pět dětí, z toho dvě dcery a tři syny. Otec i nejstarší syn František pracovali jako horníci.  

V r. 1921 při sčítání lidu je jako vlastník domu uváděn tentýž František Kemr jako před třiceti lety, který se stále živí jako zedník pracující u stavitele Ulmana v Libušíně. V domě žije se svou manželkou Marií, synem Františkem, který je krejčovským tovaryšem  a dcerou Marií pomáhající v domácnosti. V domě dále žije horník Karel Janoušek se svou manželkou Annou a synem Karlem.  

A protože jsme získali souhlas od současné majitelky domu, mohli jsme nahlédnout i do stavebního archivu ve Smečně. Nejstarší písemnost je z r. 1850. Majitel domu Josef Šoler prováděl přestavbu místnosti, aby ji mohl užívat. Další písemnost je z r. 1878. Uváděným majitelem domu je Václav Náprstek, který měl spor o pozemek. Dlužil řediteli Občanské záložny a majiteli statku ve Smečně 300 zlatých, a tak byl na dům a přilehlou zahradu zřízeno zástavní právo. Ze zápisu z r. 1879 se dozvídáme, že Josef Hrdlička z domu čp. 90 (přesné datum zbourání domu není známo, ale v r. 1982 již zcela určitě nestál), měl spor se svým sousedem, který mu bránil v průjezdu přes dvůr do svého domu, což musel řešit purkmistr Muncifaje. My víme, že to byl dřívější název města Smečna do r. 1882. V r. 1883 si stanovený správce domu stěžuje na chování nájemného Václava Náprstka a konec všemu zřejmě udělal až exekuční prodej domu u soudu ve Slaném za 1.528 zlatých.  Inu spory mezi sousedy nejsou jen záležitostí dnešní doby. V r. 1898 si žádá nový majitel domu František Kemr o souhlas se záměrem přestavby domu. Přestavba to byla rozsáhlá, neboť se jednalo o zvýšení domu, dělala se nová střecha, v prvním patře byla zvýšena okna a dále byly postaveny nové chlévky. V r. 1933 již vystupuje jako majitel domu František Vágner, který dělá v přízemí přestavbu kuchyně a jednoho pokoje, dále dělá schody do prvního patra. V prvním patře jsou dva pokoje, komory a prádelna. V r. 1972 umírá Pavlína Vágnerová, nar. 1898  a v r. 1973 i její manžel František Vágner, nar. 1881 a dům získává v dědictví jejich vnuk Zdeněk Vágner. K osobě Františka Vágnera mi Jindřiška Vágnerová uvedla, že tento se živil prodejem zemědělských strojů a byl prvním ve Smečně, kdo si koupil auto. František Vágner také objížděl vesnice a prodával slepice, králíky a vajíčka. Na dochované fotografii je se svou manželkou.

A protože osobně znám současnou majitelku domu, kterou jsem i navštívil, tak mohu prozradit, že se do Smečna přivdala v r. 1974. V té době jí bylo 18 let. Jejím manželem byl Zdeněk Vágner, jehož dědečkem byl František Vágner, který v r. 1933 prováděl přestavbu domu. Jindřiška Vágnerová  sama pocházela ze Slaného, kde bydlela s rodiči ve slánské pekárně na Pražské ulici. Dnes je bohužel objekt značně zchátralý a tento objekt slouží jako ubytovna. Samozřejmě jsem se zeptal současné majitelky domu, zda má k dispozici nějaké dobové fotografie, smlouvy či plánky od domu, ale jak mi Jindřiška Vágnerová prozradila, tak někdy v r. 1985 opravovali střechu a všechno, co bylo na půdě, se vyhodilo. Její manžel na nějaké skladování starých papírů nikdy nebyl a tak se to všechno z půdy naházelo do valníku a vyvezlo na skládku. Ona sama dokumenty k domu nikdy neviděla a příbuzní ze strany manžela, kteří by si něco mohli pamatovat, již nežijí.  Je pochopitelné, že osmnáctileté děvče, které se přistěhovalo z města „na vesnici“ do domu, který nebyl její, se o takové věci nezajímalo.

Bohužel tento dům je zachycen pouze na jediné starší fotografii a je navíc schovány za křížkem. Budu proto rád, pokud by měl někdo fotografii, na které by byl dům lépe vidět.  

Martin Dušák