Jdi na obsah Jdi na menu
 


čp. 95

30. 8. 2020

Dům čp. 95

V pořadí čtvrtý dům, který bych chtěl představit, sousedí s prodejnou COOP  a s domem čp. 91, který jsme si již rovněž představili. Současným majitel domu je Mgr. Václav Vácha. Nejstarší dochovaný zápis v gruntovní knize je z r. 1612, kdy dům vlastnil Jan Sýkora. Opět nebudu uvádět další vlastníky v průběhu několika staletí.

Samotný dům je jednopatrový se sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s náměstím. Dům má jednoduchou úzkou kordonovou římsu. V době, kdy se prováděl stavebně historický průzkum města v červnu r. 1987 Státním ústavem pro rekonstrukci památkových města a objektů v Praze, měl dům břízolitovou fasádu. Dnes má dům novou fasádu a sluší mu. Pod dvorní zástavbou má sklep, který je valený, kamenný s částí tesanou ve skále. Pokud bychom nahlédli do katastrální mapy  z r. 1841 viz příloha, tak bychom zjistili, že v místě současného domu jsou zakresleny dva zděné domky. V archivu stavebního odboru existuje rozpočet na stavbu z r. 1830. Dům v dnešní době vznikl pravděpodobně sloučením objektů v jeden, ještě v nejpozdějším klasicismu. R. 1948 byly v pravé části domu při přestavbě sneseny klenby.

A co nám prozradí stavební archiv? Nejstarší dochovaná písemnost je z r. 1850, ale přiznám se, že jsem nerozluštil ani slovo, takže pokud by někdo uměl číst staré texty, budu rád za spolupráci. Z dalších listin se můžeme dozvědět, že v r. 1867 vlastník domu  Antonín Kukal stavěl sušárnu v zahradě a za sedm let poté i stodolu. V r. 1896 Karolína Sýkorová nechává postavit zámečnickou dílnu. V r. 1901 majitel domu Jan Sýkora provedl přestavbu dřevníků na sklep a lednici.  V r. 1925 je uváděn nový majitel domu Antonín Koukl, který nechal na dvoře postavit nové stáje. V r. 1930 Marie Kouklová nechala zřídit krám, který zvětšila o další místnost. V r. 1938 byly zřízeny chladírny pro řeznickou činnost. V r. 1973 proběhlo dědické řízení a dům přešel z poloviny do vlastnictví manželky Jiřího Koukla Boženy Kouklové a jeho dcery Jitky Váchové. V r. 1973 proběhla demolice stodoly a v r. 1978 části hospodářských budov. V r. 1996 až 1997 je realizována  plynofikace domu a v r. 2000 je zřízena vodovodní přípojka. V r. 2003 se památkáři vyjadřují nesouhlasně k nové střeše, která by měla nahradit tu z r. 1930. Požadavku na stejnou nelze vyhovět, neboť se stejná již nedělá a lze zajistit pouze podobnou barvu. V r. 2009 nový vlastník domu syn Jitky Váchové Mgr. Václav Vácha  nechal udělat se souhlasem památkářů novou fasádu domu.

A když jsme si představili dům z hlediska stavebního, pojďme si něco říct o jeho obyvatelích, kteří zde kdysi žili. Bohužel mám k dispozici pouze údaje ze sčítání lidu před 2. světovou válkou, a proto uvítám jakékoli další doplňující informace do r. 1989.

Dle sčítání lidu z r. 1880 se v domě nacházely čtyři byty, v nichž žilo dohromady 19 lidí. Nejpočetnější byla rodina kancelisty (dříve označení pro nižšího kancelářského úředníka) Antonína Kainera, který obýval byt se svou manželkou Josefou a devíti dětmi! Dále v domě bydlel c.k. četník František Venuš se svou manželkou Marií a dvěma dětmi a příbuznou, c.k. četník Václav Šell a Anna Frolíková se svým synem.

Dle sčítání lidu z r. 1890 se v domě nacházely dva byty, v nichž žilo dohromady 11 lidí. V prvním bytě bydlela vdova Karolina Sýkorová se svými třemi dětmi, vnučkou a služebnou Josefou Beldovou. Ve druhém bytě bydlel majitel povoznictví Josef Beránek se svou manželkou Marií a třemi dětmi.

V seznamu majitelů domů ve Smečně z r. 1905 je uváděn jako majitel Jan Sýkora, což je druhorozený syn Karolíny Sýkorové.

Dle sčítání lidu z r. 1921 se v domě nacházelo pět bytů, v nichž žilo 28 lidí. V prvním bytě bydlela vdova Anna Sýkorová se svou dcerou a matkou Aloisií Beznoskovou. Ve druhém bytě bydlel horník Josef Davídek se svou manželkou Jindřiškou a dcerou. Ve třetím bytě bydlel hlídač na dole Schöler Tomáš Hejduk s manželkou Antonií a třemi syny. Ve čtvrtém bytě bydlel horník Jan Vágner se svou manželkou Ludmilou, tchýní Kateřinou Dufkovou a sedmi dětmi. V posledním bytě bydlel řeznický mistr  Antonín Koukl se svou manželkou Marií a čtyřmi dětmi a dále s nimi bydlel kočí Vlastimil Sláma.

Asi každého zajímá, jak dům vypadal např. v 1. polovině 20. století a nebo dokonce na konci 19. století. Přiznám se, že nejstarší fotografie je ta, kterou jsem dohledal z výstavy  našeho spolku. Dle mého názoru byla pořízena v cca 60. letech minulého století. Bohužel přestože na stránkách našeho spolku vystavujeme staré pohledy města, žádný nezachycuje pohled na tuto část náměstí. Je to škoda, a proto budu rád za jakoukoli fotografii či dokument, který má vztah k tomuto domu nebo obyvatelům tohoto domu. Mohu se pochlubit fotografií výučního listu Jiřího Koukla, který byl synem řeznického mistra Antonína Koukla viz sčítání lidu z r. 1921. Jak je vidět, tento šel ve šlépějích svého otce, neboť i on byl vyučeným řezníkem.

Martin Dušák