Jdi na obsah Jdi na menu
 


čp. 27

8. 5. 2021

Dům čp. 27

Rád bych pokračoval v představení dalšího domu na náměstí. Tuším, že to je v pořadí sedmý dům. Z mého pohledu se jedná o dům, vedle kterého byste prošli bez povšimnutí, ale díky prodávané výborné zmrzlině se u něj nepochybně zastavíte. Asi už nemusím uvádět bližší popis jeho umístění, ale pro ty z vás, kteří jste dosud neměli příležitost navštívit Smečno uvedu, že byste dům našli ve spodní části náměstí po pravé straně při jízdě ze Slaného směr Kačice. Současnou majitelkou domu je Jana Řeháčková, které bych chtěl tímto poděkovat za udělený souhlas k nahlédnutí do stavebního archivu.

Nejdříve bych rád představil jednotlivé majitele domu, jak se nám je podařilo dohledat ze založených listin ve stavebním archivu nebo i jiných dokumentů a samozřejmě nemohu nezmínit ostatní obyvatele domu, neboť dříve to nebylo jako dnes, že dům obývá jedna rodina. Vzhledem k tomu, že jsme nedohledali v gruntovní knize žádný zápis, tak se nepodíváme dále než do r. 1880. Dle sčítání lidu z r. 1880 se v domě nacházely dva byty, které obývalo 10 lidí. Majitelem domu byl tajemník městského úřadu Karel Mayer  a tento zde žil se svou manželkou Annou a dvěma dětmi. Dále zde s nimi žila jedna příbuzná a služka. V nájmu zde dále žil mistr lazebník Eduard Tomsa se svou manželkou Antonií a dvěma dětmi. V r. 1890 měl dům tři byty, v nichž žil majitel povoznictví Karel Klíma s manželkou Františkou a šesti dětmi, dále horník Gregor Josef s manželkou Marií a třemi dětmi a nakonec krejčovský mistr Jan Hora se šesti dětmi a učněm. Jestli jsem dobře počítal, tak žilo v domě 21 osob! Majitelem domu by měl být traťmistr František Ježek. V r. 1891 je jako majitelka domu zmiňována nezletilá Viktorie Veselá a jejím poručníkem byl František Bakalář. Ze sčítání lidu z r. 1921 lze zjistit, že majitelem domu byl Václav Šebesta, který zde žil s hospodyní a služebnou. Tento by měl být majitelem domu od r. 1899. V r. 1934 je již uváděna jako majitelka domu švadlena Anna Čevonová, přičemž její syn František Čevona získává dům v rámci dědického řízení v r. 1967. František Čevona byl povoláním krejčí a zaměstnanec Módních závodů. Rovněž druhý syn Anny Čevonové  Antonín byl krejčí a dcera Anna  byla švadlenou. V době dědického řízení měl dům hodnotu 40.238,- Kč. To zmiňuji jen pro srovnání s dnešními cenami nemovitostí. Jak jsem uvedl, oba synové Anny Čevonové byli krejčí a dozvěděl jsem se, že šili pánské obleky a po válce hornické uniformy pro Módní závody v Libušíně, které vedl p. Hušák.  V r. 1990 se stává majitelkou domu v dědickém řízení po Františku Čevonovi a následně i darem Anna Kalivodová z Ledec. A posledním vlastníkem domu je již zmiňovaná Jana Řeháčková roz Kalivodová.  

Pokud se týká stavebně historického průzkumu, který se konal v r. 1987, můžeme se dočíst, že dům je jednopatrový na hloubkovém půdorysu. V přízemí je zavřený krám a jeho výloha je z r. 1947. Vpravo se vchází půlkruhově zaklenutou branou do dvora, odkud je vstup do domu. Průčelí je po stranách lemováno plochými pilastry, u oken profilované šambrány. Mám k dispozici i snímek z r. 1987 viz příloha, takže můžeme vidět proměnu v čase. Další snímek je mnohem starší a odhadoval bych ho na dvacátá léta minulého století. Je na něm vidět větší průvod lidí.  Přízemí  i první patro je plochostropé. Na katastrální mapě z. 1841 má stavení stejný půdorys a dům je úzký na sever viz příloha. Klasicistní objekt byl pravděpodobně přestavěn r. 1895 a dostal novou fasádu. Dokonce mám k dispozici i část kopie plánku viz příloha, na které jsou vylepeny kolky z r. 1893. Původní stavení je již jen v obvodových zdech. Do navazující zahrady se chodilo přes stodolu a vjezd byl i přes dům čp. 25. Na dvoře za čp. 24 byl přízemní malý domek patřící Antonínu Čevonovi a dále jeho zahrada. Nyní je domek vyčleněn z bytového fondu a slouží majiteli čp. 25 jako kolna.

Ze stavebního archivu bylo zjištěno, že v r. 1897 žádá vlastník domu František Ježek o souhlas se stavbou nových chlívků za stejně staré na dvoře, přičemž se dotazuje na vlastníka zdi mezi domy čp. 27 a 28, která je ve špatném stavu. Purkmistr mu sděluje, že to nelze zjistit, ať se domluví se sousedem a zeď společně opraví. V r. 1899 staví Václav Šebesta novou stodolu, kterou provedl zednický mistr Karel Ton ze Smečna. V r. 1934 žádá Anna Čevonová o souhlas  s adaptací domu. Je vykopán sklep pod síní, zřizuje se krám, předschodištní síně, předsíň s východem do dvora, v 1. patře zřízení jednoho pokoje, předsíně, jedné dílny do dvora. V příloze je plánek z r. 1933, na kterém je patrný nový obchod. V r. 1947 vzniká nová výkladní skříň s dveřmi. V r. 1980 prodává Antonín Čevona pozemek o výměře 513 m2 Městskému národnímu výboru ve Smečně pro otevření nové ulice. V r. 1998 je položena nová střešní krytina z asfaltového šindele a dělají se střešní okna do dvora. V průběhu r. 1999 až 2000 dochází k napojení domu na vodovod, plyn a kanalizaci. 

Opět požádám o jakékoli listiny, informace  či fotografie k tomuto domu a jeho obyvatelům.

Martin Dušák