Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavé události z historie města Smečna

21. 4. 2013

Zajímavé události z historie města Smečna.

V r.1723 byla zhotovena a postavena socha sv. Jana Nepomuckého, kterou nechal zhotovit svým nákladem smečenský rodák děkan Augustin Jan Passer děkan Nepomucký. Socha stála mezi kostelem a děkanstvím v trojúhelníku mezi třemi lipami a říkalo se zde „U Jánika“. 10.7.1921 byla svalena na zem a hlava hozena do vedle stojící duté lípy (dle zápisu děkana Josefa Dvořáka). 11.2.1928 nechalo Vincentinum trosky sochy opravit, postavit do zámeckého parku poblíž zdi ke Šternberku u salla terreny. Zde klimatické podmínky nevyhovovaly a po letech bylo třeba jí zrestaurovat. Opravu provedl sochař Bílek za 120 tis.Kč. V r. 2003 byla vrácena na původní místo k památnému stromu – třísetleté lípě.

U silnice živoří i druhá lípa, která usychala již v r. 1952 a byla prořezána. Třetí zcela suchá lípa byla 18.8.1952 pokácena.

Co se stalo ve Smečně před 100 lety.

27.1. 1913 svolával starosta schůzi s výhružkou pokuty pro ty, kdo se nedostaví.

20.7. zastupitelstvo zrušilo rozhodnutí o stavbě jednopatrových domů v ulici na Bok.

Spolek pro vydržování kuchyně pro chudou školní mládež vydal 5847 porcí polévky.

Na vánoce dostaly chudé děti od hraběte Jindřicha Clam-Martinice, od děkanství ze sbírek a od Tělovýchovné jednoty Sokol oděv, prádlo a obuv. Spolek „Svépomoc“ z plesu daroval pro chudé dítky 20 K 80 hal. a „visitková společnost“ 39 K na školní potřeby.

Před 90 lety v r. 1923.

Jmenován děkanem kaplan a administrátor Josef Dvořák. - Obec nechala vypracovat projekt na přestavbu špýcharu na 18 bytů s náklady 465 tis. Kč. Žádost o podporu státu zamítnuta. – Vstup do lesa v „Mládí“ povolen jen na „průkazenky“ vydávané v pivovaře. – 16.7. slavnostní otevření Přírodního divadla v Lištici a proslov starosty FDTJ J.Blažka. Ochotníci hráli Psohlavce od Al.Jiráska. Návštěva byla veliká. V průvodu tam i zpět hrála hudba Ant.Kabáta.

Před 80 lety v r. 1933.

26.2. se konaly „koňské dostihy“ od Božích muk k zahradám p. Landy, kde byl cíl.(nyní Havlíčkova ul.) Vyhrávala hudba Ant. Kabáta, dívky prodávaly odznaky na paměť dostihu a I. Plesu povozníků. Dostihy sledovalo přes tisíc lidí ze Smečna a okolních obcí. První byl František Linksfeiler, druhý Tomáš Konečný a třetí K.Kraus. Všichni obdrželi čestný diplom. Večer v sokolovně se konal ples s bohatou tombolou. I.cena – prase, II. cena koza Sánská a III. cena sud piva. – Obec zakoupila na Boku pozemek pro školní zahradu. – Starý rybník pod váhou předělán na dětské hřiště s parkem a vysázeno 15 stromů. – Upraveny nové části pod cementárnou p.Mrzílka a ulice pod zahradami p. Landy ke kovárně p. Veselého. – Krize a horníci dělali jen 3 dny v týdnu.

Před 60 lety v r. 1953.

Opravena socha Nejsvětější Trojice sochařem Bartůňkem. – Přiškolení Třebichovic do smečenské školy. – K 8. výročí osvobození pořádal OSO Baník Smečno Běh vítězství. – Konala se beseda s cestovateli Hanzelkou a Zikmundem o jejich cestování „Napříč Afrikou“. S nimi z Gottwaldova přijeli smečenští rodáci Zdeněk Liška (hudební skladatel) a Jaroslav Novotný (režisér), kteří na filmu spolupracovali. Beseda měla velký úspěch! – Pracovalo se na stadionu, stavbě tribuny a okolí. – Otevřena ulice 5. května a protažena až k rybníku. – Dokončena stavba hasičské zbrojnice s garážemi na nádvoří MNV.

Před 20 lety.

V r. 1993 byl vodovod napojen na Kačici (dříve byl na Těhul). Probíhala jednání o napojení Smečna na plynovod a zjišťoval se zájem občanů o plynofikaci. – Do domu čp. 109 se přestěhovali praktický lékař a zubařka.

Před 10 lety.

V červnu 2003 otevřena pobočka městské policie Slaný s dvěma strážníky, náklady hradí město Smečno. - Město vstoupilo do regionu „Přemyslovské střední Čechy“. - V říjnu oprava střechy radnice v části do náměstí. Kompletní oprava krovu, střešní krytiny, věžičky a římsy provedla rakovnická firma a celé hrazeno z dotace. – V prosinci začaly práce na kanalizaci v Uličkách a napojení na Havlíčkovu ul.

Spolek přátel Smečna a širého okolí – E.Ničová