Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstava v r. 2019 na téma Nejbližší sousedé Smečna

17. 6. 2019

         V červenci se bude konat tradiční Anenská pouť po svátku Anny koncem července. Od roku 2011 členové Spolku přátel Smečna a širého okolí připravují výstavu v prostorách zámku. Již byla témata 100. výročí školy Na Boku, Historické Smečno, Martinicové a smečenské památky, Významné osobnosti a historie Smečna, Spolky a organizace ve Smečně, 500 let města Smečna, Šikovné ruce Smečeňáků, Zámek Smečno a jeho historie, Úzkokolejka a lázně Šternberk, Domy, řemesla a osobnosti Smečna.Téma s historií a minulostí Smečna byla už vyčerpána a k dalším chybí hlavně větší množství fotografií pro ucelenou výstavu.

        Letos jsme se zkusili podívat na naše nejbližší sousedy, kteří mají se Smečnem velmi blízký, opravdu historický vztah. Majitelé panství Smečno Martinicové a Clam – Martinicové byli dobrými hospodáři a své panství od 15. století rozšiřovali, kupovali, získávali z dědictví a z konfiskací. Vzdálenější místa a hůře spravovaná prodali a získávali ty bližší. Dle urbářů a různých záznamů měli části nebo celé vsi v držení s poddanými, kteří měli každoroční poddanské povinnosti vůči vrchnosti. Gruntovní platy byly sv.Jiřské a Havelské, robotovali na panském, odváděli slepice, kuřata a vejce. Třicetiletá válka a švédská a saská vojska napáchala veliké škody, ale i mor způsobil velké ztráty poddaných a stávalo se, že tvrze a usedlosti zůstali i několik let pusté.

      V roce 1567 patřilo k panství Smečno 21 vesnic a 1 město Muncifaj s 34 osedlými, kteří museli 59 dní v roce pracovat na panském. V té době patřilo k panství Smečno vsi Hradečno ze 7 osedlými, Ledce s 24 osedlými, Přelíc se 7 osedlými, Aujezdec s 1 osedlým, Hrdlív s 2 osedlými, Třebichovice s 5 osedlými a Svinařov s 6 osedlými. Nejvíce 35 obcí a částí (tvrzí, mlýnů) bylo ve smečenském panství v 16. stol.

      Výstavu jsme zaměřili na tyto nám nejbližší obce, na jejich historické památky ale ivzpomínky na některé události z posledních let zaznamenané ve fotografiích.Do opatřování fotografií se zapojili starostové, kronikáři a občané obcí a za to jim patří náš velký dík. Mohlo by toho být více, ale kapacita prostoru zámku a clip rámů nás omezila. Za sebe mohu říci, že jsem se dozvěděla o našich nejbližších obcích mnoho nového a to zde žiji 70 let!

Sousední obce byly se Smečnem spojeni i farností, děti k nám chodily do školy, později i do MŠ.Dojíždějí k lékařům a na nákupy. Určité období byloSmečno střediskovou obcí a matričním obvodem. Vazba je silná a věřím, že vydrží.

   Stalo se také tradicí, že k tématu výstavy zhotovujeme kalendář na příští rok. Letos pokračujeme a čtrnáctidenní kalendář na rok 2020 bude s kresbami pana Františka Moravce se zajímavými pohledy na obce a jejich památky.

Spolek přátel Smečna a širého okolí - Eva Ničová