Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z historie Smečna 8/2015

14. 8. 2015

Střípky z historie Smečna 8/2015.

Víte, že Smečenské Ozvěny měly svoje předchůdce?

8. března 1957 vyšlo první číslo HLASU SMEČNA, který vydával MNV Smečno. Vycházel měsíčně a obsahoval kromě politického úvodníku zprávy o připravovaných akcích, dění ve spolcích a organizacích, v kultuře, program kina, divadelní představení, zprávy ze zasedání MNV Smečno, ze Státního statku Smečno, domova důchodců, základní a mateřské školy. Články psali zaměstnanci Místního národního výboru, kronikářka města, členové kulturně školské komise a zástupci zmíněných organizací.

V roce 1964 noviny vydávala rada MNV Smečno ve spolupráci s Místním výborem Národní fronty a Místním výborem KSČ. Obsah byl stejný, ale vydávání bylo nepravidelné, vycházelo 350 ks a tisk byl zdarma.

Po delší odmlce vydává občasník HLAS SMEČNA rada Osvětové besedy s cílem vydávat jej 2 x ročně a v případě většího množství příspěvků od občanů i častěji. Vyšel v červnu 1989 a obsahoval rozhovor s představiteli obce předsedou MNV Smečno Václavem Portem a tajemnicí MNV Smečno Danou Noskovou. Dále informace o květnovém pochodu Smečno – Mšec, na trasách 7,18 a 35 km, které 12 členů turistického oddílu TJ Baník Smečno organizovalo již po čtrnácté. Informaci o besedě nad kronikou s J.Hořejší, činnost SPOZ, o natáčení filmu Něžný barbar v zámku a práci PO SSM. I toto vydávání nemělo dlouhého trvání.

V listopadu 1995 vyšlo první číslo SMEČENSKÝCH NOVIN, což byl regionální občasník pro obyvatele města Smečna a okolních obcí. Redakce podala informaci o přínosu členů zastupitelstva v rozhovoru se starostou Ing. Petrem Topinkou, Jar.Šíchou, J.Králem, A.Janouškem a I.Jupou, o návštěvě velvyslance Vatikánu ve Smečně a hlasy z farnosti od p.Ant.Damiána Nohejla, rozhovor s ředitelkou ZŠ Smečno Mgr. Dandovou, jak chce vést naši školu a historické ohlédnutí od Mgr.A.Topinkové. Vyšlo nákladem 1200 ks.

SMEČENSKÝ DRAK bezplatný měsíčník pro Smečno a okolí vyšel v říjnu 2006 a jeho vydavatelem a šéfredaktorem byl Josef Kovařík. Obsahoval zprávy z radnice a celkové informace o dění ve městě. V r. 2009 vyšel SD šéfredaktorem J.Kovaříkem naposled v únoru. Od května se ujal této funkce

Václav Kýzl a členové redakční rady Luboš Zdvihal, Vlasta Fořtová, Ludmila Procházková a Tomáš Lukšík. Od prosince grafickou úpravu dělal Petr Podrazský, šéfredaktora Ing. M. Dušák a redakční rada zůstala stejná. Smečenský drak vyšel v srpnu a v září 2010 Spolkem přátel Smečna a širého okolí z iniciativy J.Kovaříka a V.Kohlíka.

Od ledna 2010 vychází SMEČENSKÉ OZVĚNY s informacemi od listopadu 2009 nákladem 600 výtisků. Zodpovědná osoba Ing.M.Dušák a P.Podrazský. 7.-8. výtisk nevyšel. Od září 2010 zodpovědnou osobou se stává starostka Mgr.P.Štrobachová MPA. Od ledna 2011 pracuje nová redakční rada Bc.T.Burda, Ing.L.Bechyňská, V.Kalvasová, K.Hvězdová a graf.úprava P.Podrazský. V r. 2013 je nová grafická úprava a barevné provedení a od prosince je v nové grafické úpravě, která je dodnes.

Získala jsem několik starých výtisků a je zajímavé v nich číst po padesáti letech. Vědět, jak se vše v budoucnu měnilo, jak se měnily názory a postoje lidí a jejich vztah k městu. Prosím majitele starých čísel HLASU SMEČNA o zapůjčení a okopírování pro účely archivace. Děkuji.

Eva Ničová – Spolek přátel Smečna a širého oklí