Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z historie I.

17. 11. 2019

Střípky z historie.

       O Anenské pouti 27.-28.července 2019 byla výstava zaměřená na nejbližší obce v okolí Smečna, které spadaly do Martinického a Clam-Martinického smečenského panství. Prohlédlo si ji na 500 lidí. Také zájem o kalendáře na rok 2020 s kresbami Fr. Moravce byl velký a pro další zájemce jsme museli zařídit dotisk. Náš velký dík patří vedení Domova Pod Lipami, které nám každoročně umožňuje uskutečnit výstavu v zámku v krásném společenském sále.

     Na výstavě byly články o vývoji Panství Smečna a pozdějšího velkostatku, ale každý návštěvník nevydržel číst obšírný text, proto částečně a stručněji s ním seznamujeme ve Smečenských Ozvěnách.

     V roce 1416 a 1418 kupuje MARKVART Z MARTINIC Horní a Dolní Smečen. Po roce 1448 vlastní Smečno jeho syn BOŘITA Z MARTINIC. Ten za služby králi Jiřímu z Poděbrad a jeho manželce Johaně v roce 1466 dočasně dle manského práva obdržel vsi HOJNICE (Honice), RYNHOLEC a DRUŽEC s 88 poddanými. (Dědičně je získal o padesát let později.) Podobně HRLEJOV (Hrdlív) ale část museli jeho potomci vrátit. Pravděpodobně již vlastnil část SVINAŘOVA a LEDEC. Získané finanční prostředky i zásluhy v službě králi přeměnil v územní zisk svého velkostatku Smečno a stal se zakladatelem jeho nové koncepce a růstu směrem na jih, do oblasti řidších vladyckých sídel a početných izolovaných církevním majetků. Na jeho počest a z úcty si další Martinicové přidali jméno Bořita.

     V r. 1507 HYNEK BOŘITA Z MARTINIC najal „ves pustů Lhotku“. V r. 1514 v „dědičné držení“ mu byly zapsány vsi, které získal od krále Jiřího z Poděbrad i s jeho čtyřmi bratranci a měli je jen v  prozatímním zápisu. Dále získal bývalé slánské probošství, VINAŘICE, PCHERY, OVNY (Humny), JEMNÍKY, mlýny u Slaného, v Ovčárech, dva hájky „Ovny slovů“ asi na Vinařické horce. Dědičně celý LIBUŠÍN a z dědictví po bábě Anně Dražické z Kunvaldu zámek DRAŽICE a město BENÁTKY. Pro odlehlost prodali pánům z Donína a od nich kopiliči vyměnili OKOŘ s přísl. a další statky na Slánsku. Koupili celé nebo jen části vsí v sousedství Smečna.

      V r. 1523 jim patřilo SMEČNO, HONICE, DRUŽEC, RYNHOLEC, část HRDLÍVA, PCHERY, HUMNY, JEMNÍKY, VINAŘICE, LIBUŠÍN, OKOŘ s BUDČÍ, HOBŠOVICE, LEDCE, HRADEČNO, SVINAŘOV, menší část PŘELÍCE (zřídili krčmu), část BÍLÉHO ÚJEZDCE, část TŘEBICHOVIC, ŽEHROVIC, TMÁNĚ, KLADNA a DOBRÉ. Krátkou dobu VELKÝ KVÍC a část PODLEŠÍNA.

    HYNEK BOŘITA Z MARTINIC zemřel bez potomků, aby zabránil rozptýlení značného majetku, sepsal 14. ledna 1523 s JANEM, JIŘÍKEM a VOLFEM Z MARTINIC (s Jindřichem nevycházel) rodovou smlouvu, aby ničeho neodprodávali a nezcizovali. Zemřel v r. 1524.

    JAN a JINDŘICH neměli mužské potomstvo a MARTINICOVÉ se rozdělili na dvě větve. VOLF se sídlem na OKOŘI a JAN syn Jiříka se sídlem ve Smečně. Linie Okořská vymřela a podržela OKOŘ s poplužním dvorem, mlýnem, pivovarem a příslušenstvím, vsi HOBŠOVICE, TMÁŇ, SKURY, POTLEJŠTÍN (Podlešín), KLADNO, DOBROU, PCHERY, JEMNÍKY, ŘISUTY, VINAŘICE, dva mlýny u Slaného. Ostatní podržela smečenská linie. Politicky se uplatňovala pouze smečenská linie, která se uváděla „Smečanská“.

     JAN BOŘITA Z MARTINIC či JAN SMEČANSKÝ v r. 1549 získal od krále Ferdinanda šest osadníků v MALÝCH HOŘEJŠOVICÍCH, dva v TUCHLOVICÍCH, správu vsi POCHVALOVA, díly vsí VELKÉ HOŘEŠOVICE, VÍTOV, BŘEZÍ, HŘÍŠKOV a MALÉ KVÍCE. Z dědictví po tetě získal statek TELCE. S VOLFEM BOŘITOU Z MARTINIC získal KRÁLOVICE, LISOVICE, KNOVÍZ, ČERADICE a zbytek HOŘEŠOVIC. Koupil půl vsi KAČICE a vyrovnal hraniční spory s Jiříkem Zejdlicem z Šenfeldlu. Koupil druhou polovinu KAČICE a obdržel ŽILINU. Získal NĚMECKOU LHOTU (později zanikla), SRBY, VAŠÍROV, BRATRONICE a ČESKOU LHOTU. V roce 1558-9 vyměnil vzdálené LISOVICE a KNOVÍZ a VÍTOV s jedním osedlým za KAMENNÉ ŽEHROVICE. Od r. 1555 až do smrti v r. 1577 byl purkrabím karlštejnským. Rozšířil svůj rodový úděl o koupi vrchu BORŇOV (Vokrouhlík) a ves TUHÁŇ. Při berním ocenění k roku 1557 se žádný ze sousedních statků nevyrovnal smečenskému hodnotou 10.000 kop. V roce 1562 získal ves LHOTKU a LEDCE.

Pokračování příště.

Eva Ničová

Spolek přátel Smečna a širého okolí