Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco z historie Smečna a zámku

23. 6. 2012

 

          Martinicové původně vladykové koupili Smečno v r. 1416 a 1418. Již v 15. a 16.stol. se stali jednou z nejvýznamnějších dynastií v Čechách. V době, kdy zakoupili Smečno, byla na místě dnešního zámku menší tvrz, z které zůstala jen studna v jižní části zámku uprostřed chodby poblíž vstupních dveří. (překryta deskou)
           I když žádné plány z r. 1460 o přestavbě tvrze na hrad či zámek, jak se různě uvádí, nejsou, píše se, že zámek měl již tyto rozměry a příkop, jako má dodnes a tři věže. Historici zpochybňují vznik rozlehlé stavby v r. 1460, vzhledem k finančním možnostem Bořity z Martinic a Anny Dražické z Kunvaldu. V r. 1586 dochází k velké přestavbě Jiřím Bořitou z Martinic na pohodlné sídlo rodu. Na obrázku z r. 1600 od Jana Willenberga jsou zobrazeny tři věže. V té době bylo v Muncifaji 38 domů od zámku ke Slánské bráně a na předměstí 22 menších domků.  
           Další přestavba v renesančním slohu bylo v r. 1750 za hr. Františka Michala z Martinic. V r. 1834 odstraněny mansardy na severní a východní straně a přistaveny zesilující kamenné pilíře a někdy dříve sundána třetí věž. (v r. 1802 měl Muncifaj 802 obyvatel ve 100 domech).
           Po 28. říjnu 1918 došlo v založené ČSR ke zrušení šlechtictví a konfiskacím některých majetků. Zámek Smečno patřil v té době u nás k nejhezčím a zachovalým. Česká vláda uvažovala o jeho koupi a adaptaci na letní sídlo prezidenta republiky. Škoda, že nakonec vybrala zámek Lány. (V březnu 1919 jeden den zde byl zchudlý příbuzný plukovník Bohumír Clam-Martinic s rodinou a byl dělníky přinucen odjet. Majitel zámku hr. Jaroslav Jindřich C-M žil na zámku v Clamu a byl to „horlivý Rakušák.)
           Smečenské panství a zámek od r. 1920 spravovali dva velkostatkáři. Správce Jaromír Filip (bankéř z Brna) brzy zkrachoval a Čs. stát v r. 1926 prodal polovinu majetku. Zámek, vhodný pro postižené děti získal spolek Vincentinum Praha-Břevnov. Po rekonstrukci a zavedení ústředního topení byl užíván nevyléčitelně nemocnými dětmi.
          Po únorových událostech v roce 1948 bylo společenství Vincentinum zrušeno. Řádové sestry Boromejky byly donuceny zámek opustit a 14.8.1950 ústav Vincentinum, přejmenován na Charitu a stěhován zvláštním vlakem o 30 vagonech do Bruntálu a ústavu Petrinum.
           Po sedmi měsících se 20 sester Boromejek, 30 civilních zaměstnanců a 300 postižených chovanců stěhovalo do nedalekého Šternberka na Moravě.
           Již v září 1950 byli do zámku stěhováni horničtí učni, kteří zde žili do prosince 1952. Následně se stěhovali do nově postaveného internátu nad Libušínem.
            Po nich sloužil zámek vojákům 57. technického praporu tábora nucených prací, kteří pracovali v okolních šachtách do roku 1955. (Na pamětní desce má být 1952-1955).
            V březnu 1955 se do zámku vrací ze Šternberka Charita a sestry Boromejky  i s bývalými chovanci. V té době obstarávají služby kolem chovanců převážně civilní zaměstnanci.
             V roce 1960 je ústav přímo řízen Státním úřadem sociálního zabezpečení při ONV Slaný. Od 1.7.1960 spadá pro SÚSZ ONV Kladno a od 1.1.1963 přímo pod ONV Kladno. Po založení Okresního ústavu sociálních služeb Kladno v r. 1976 byla spravována všechna sociální zařízení okresu centrálně. Z každého zařízení odešla jedna úřednice do nově vzniklé organizace. Od ledna 2005 byl Domov důchodců a Ústav sociální péče Smečno samostatnou příspěvkovou organizací. Od r. 2007 má nové pojmenování, příjemněji znějící – DOMOV POD LIPAMI SMEČNO.   
            
Stavby nového objektu v zahradě, rekonstrukce salla terreny a zámku.      
Od r. 1983 probíhala stavba nového pavilonu svépomocí v akci Z
7.11.1985 – proběhlo slavnostní otevření jednopatrového pavilonu
únoru 1986 bylo obsazeno I. patro 30 obyvateli. V přízemí byly sklady, dílny pro obyvatele a zázemí. Postupně se i v přízemí přeměňovaly místnosti na tří a čtyřlůžkové pokoje pro 18 obyvatel. srpnu 1988 se začala stavět prádelna za pavilonem a v únoru 1992 se přestěhovala ze zámku do nových prostor u pavilonu. Zahájena stavba nové kuchyně. Připravovala se stavba tříposchoďové budovy v zahradě. Stavbu provádělo OSP Kladno a po změně majitele RIVO Slaný-R.Vorlíček.
V říjnu 1994 byla přestěhována kuchyň ze zámku do nových prostor pavilonu. V termosech se převáželo jídlo do zámku a salla terreny.
Od r. 1994 se stavěl nový pavilon fi. RIVO Slaný
23.1.1996 proběhlo slavnostní otevření nového tříposchoďového pavilonu 24.1. byl den otevřených dveří a další dny nastupovali již noví obyvatelé. Postupně se obsazovala patra a do konce roku byl pavilon plný a zvýšil se počet zaměstnanců na 97. Největší zájem byl o jednolůžkové pokoje.
srpnu 1996 se přestěhovali chlapci ze salla terreny do přízemí starého I.poschoďového pavilonu a začala velká rekonstrukce a přestavba salla terreny na přízemí a I.patro a střechy. Přestavbu provádělo Stavitelství Kladno pod vedením p. Šímy. V říjnu 1996 začala přestavba vnitřních prostor zámku a dle projektové dokumentace z r. 1993. (fi.MAO Kladno, Stavitelství Kladno, Termogas Kladno)
V r. 1997 pokračují práce v salla terreně např. výměna krovů, opravy stropní malby J.K.Kováře plynofikace všech kotelen. Ze zámku přestěhováváni poslední obyvatelé do pavilonu a jiných domovů a pokračovala rekonstrukce zámku fi. MAO Kladno a Stavitelství Kladno.
Přestavovaly se byty v čp. 320 a 326 pro nájemníky a pro příbuzné obyvatel domova. V únoru 1998 proběhla kolaudace bytů a opravovaly se sochy Samsona a Herkula v parku, opravovaly a natíraly se kovové výplně na schodišti zámku.
V březnu 1998 začaly práce na nádvoří zámku, vyvezena stará dlažba, dělána nová kanalizace, el. instalace k osvětlení a překryta studna na nádvoří a následně položena nová pískovcová dlažba.
31.7.1998 slavnostní otevření zámku a od srpna do října se stěhovalo 78 děvčat z Budeniček do zámku.
 
Z kronik a novin zpracovala E.Ničová
22.6.2012