Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOLIK BYLO VE SMEČNĚ SPOLKŮ A ORGANIZACÍ? VZPOMÍNEJTE S NÁMI.

24. 1. 2014

KOLIK BYLO VE SMEČNĚ SPOLKŮ A ORGANIZACÍ? VZPOMÍNEJTE S NÁMI.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL POZDĚJ PŘEJMENOVANÁ NA BANÍK A OPĚT NA SOKOL.

TJ SOKOL na Smečně byla založena 15. 12. 1906 na zakládající schůzi a o jeho významu a potřebě hovořil průkopník Sokolské myšlenky učitel František Štrejl. Heslo Sokolů bylo: „ROVNOST, VOLNOST, BRATRSTVÍ.“ Členem Sokola mohl být muž i žena nad 18 let, mravně bezúhonní, kteří nebyli členem jiného spolku. Zájemci byli šest měsíců na zkoušku. V r. 1906 byli poctěni důvěrou zajistit na vilu dr. Prokeše ve Šternberku desku na památku pobytu a léčení Karla Havlíčka Borovského v r. 1856. Slavnostní odhalení bylo 11.7.1909 a sbírkou vybral Sokol 263 Kor. - Cvičili v propůjčeném sále na radnici a na jeho dvoře. První veřejné cvičení bylo ve Šternberku v r. 1907 a členská základna se přehoupla přes stovku.

TJ SOKOL měl činnost tělocvičnou, osvětovou, zábavnou (taneční hodiny), přednáškovou, divadelní, vzdělávací - knihovní. Starostou byl J.Fára, místostarostou V.Müller, náčelník V.Makovec a pokladník J.Zlonický. ˇ

V roce 1912 se v Praze muži a ženy zúčastnili VI. Sokolského sletu. Každoročně pořádali ve Šternberku „Havlíčkův den“ spojený s okrskovým veřejným cvičením župy Budečské.

Do roku 1924 cvičili v dřevěné ohradě (dnes Zvárovic pila). V únoru 1926 zakoupili hostinec na náměstí „U Zlatého Anděla“ od manželů Kindlových za 170 tis. Kor. za účelem přestavby domu a stavby Sokolského domu za 580 tis.Kor.

DĚLNICKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA byla založena v r. 1907. Při založení měla 75 členů a prvním jejím starostou byl Jindřch Sailer. V r. 1921 se na valné hromadě členové usnesli ukončit činnost a ustanovit novou FEDERATIVNÍ DĚLNICKOU TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTU.

Smečno mělo zapálené fotbalisty a fotbal hráli v různých spolcích. Od r. 1920 do r. 1928 zde byla SPARTA – RUDÁ HVĚZDA a po roční přestávce obnovila činnost. Předsedou byl Antonín Šturc. Hrála až do r. 1948. Fotbalisté v r. 1949 vstoupili do Tělovýchovné jednoty Sokol a pod tímto názvem hráli do r. 1952. Stejní členové zůstali v přejmenovaném BANÍKU SMEČNO od r. 1953 do r. 1989. V r. 1990 vráceno pojmenování - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL SMEČNO.

 

Zřízen i SPORTONÍ KLUB SMEČNO, který byl jen fotbalový. První zápas byl 16.4.1922 se sportovním klubem Vinařice za velké návštěvy fanoušků. Okrskové veřejné cvičení bylo na hřišti SK Smečno, ale bylo nepropracované, dělalo dojem zkoušky, přesto se velkému množství návštěvníků líbilo.

FDTJ v dubnu 1923 koupilo lesík při cestě do Šternberka zvané „Lištice“ a zřídilo zde přírodní divadlo a již 4.10.1924 zde hráli hru Pytlák Martin.

VLASTENECKO-DOBOČINNÁ SAMOSTATNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ MUNCIFAJ byla založena 20. září 1929 v hostinci u „Krále Otokara“ (dnes Elektra M.Vorlíčka). Rychtářem se stal V.Vavroch, syndik V.Davídek, berní J.Douša atd. Svoji činnost dělali dle hesla: „Ni zisk – ni slávu“. Spolek dělal taneční zábavy, staročeské máje, výlety po Čechách atd. Měl přes 200 členů.

 

VLASTENECKO DOBROČINNÁ SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNICKÁ BUKOVÁ HORA VE SMEČNĚ byla založena 1.června 1931. Zakládající členové byli manželé Bouškovi, Truncovi, Holých a Fraňkovi. Za dva roky bylo již 131 členů. – Ukončila činnost v r. 2011.

OCHOTNICKÁ ČINNOST – všechny tyto organizace hrály divadlo a nastudovaly desítky divadelních představení ročně.

V r. 1943 byl nově utvořen divadelní spolek JIRÁSEK, který musel ukončit činnost v prosinci 1943. Obnovena činnost byla až v květnu 1945 a vstoupili tam i divadelní odbory TJ Sokol, Muncifaj, Buková hora a Svaz čsl. mládeže, tím získal velmi dobrý ochotnický kádr a hry dosahovaly vyšší úrovně. Např. hru Muzikantská Liduška v r. 1951 vidělo v přírodním divadle 1.400 diváků. Poslední hra byla v r. 1983 a ochotníci pokračovali v Přelíci.

 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK byl založen 4.dubna 1936 s potřeby seskupit majitele zahrad se zájmem o pěstování ovocných stromů. Založili je Vojtěch Holinger, Jindřich Mayer, B.Haubner, J.Frolík, P.Pokorný, J.Šára ze Smečna a K.Horák z Ledec. – V r. 1953 založili „třešňovku“ u stadionu, vykáceli ořechy na náměstí, udělali a udržovali záhony na náměstí a v ulicích, vysázeli lípy u stodol, dělali přednášky, výstavy ovoce a zeleniny a zájezdy po Čechách. Měli přes dvěstě členů. Ve spolku aktivně pracovali V.Holinger, J.Angreška, J.Hříbal, V.Hain. J.Brandejs, A.Jirkal, V.Náprstek a další.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE SMEČNĚ byl zřízen v r. 1876. V dalším roce měl 30 členů, jednoproudní stříkačku a již zasahovali u 25 požárů. Později byli přejmenováni na POŽÁRNÍKY dnes HASIČE. Aktivně se zapojovali do veřejných akcí, pořádali plesy a přednášky, prováděli preventivní prohlídky objektů atd.

RYBÁŘI - spolek pečoval o několik rybníků v okolí, pomáhal při veřejných akcích v obci.

MYSLIVCI

ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

SVAZ ŽEN

OSVĚTOVÁ BESEDA

ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ MLÁDEŽE, SVAZARM ….

Nyní jsou ve Smečně:

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL SMEČNO – fotbalový oddíl

BARÁČNICKÁ OBEC MUNCIFAJ, HASIČI, RYBÁŘI, PARTAS a

SPOLEK PŘÁTEL SMEČNA A ŠIRÉHO OKOLÍ

Členství a hlavně funkce ve spolcích v dnešní době nelákají. Určitě přijde doba, kdy se to změní. Všechny spolky měly období, kdy nevyvíjely žádnou činnost nebo se zrušily. Přišli však noví, aktivní lidé se zájmem o činnost a výsledky byly vidět.

E. Ničová – Spolek přátel Smečna a širého okolí