Jdi na obsah Jdi na menu
 


K ř í ž e ve Smečně a v okolí a další opravy památek ve Smečně.

16. 11. 2019

K ř í ž e  ve Smečně a v okolí a další opravy památek ve Smečně.

  Kříž, který se nacházel na polní cestě k Hrdlívu už není od 20.-21.5.1923, kdy byl zcela zničen. Ani po křížku východně od Smečna na polní cestě zv. Homole není stopa. Ten byl stržen při politických bouřích v r. 1920. Chybí i kamenný sloup u polní cesty ze silnice k Přelíci na Lada. V r. 1922 se uvádí, že tam byl křížek značně poškozený. Ještě kolem roku 1955 byla spodní kamenná část stažena kovovými pásy. Křížek tam nebyl, ale lidi k němu dávali kytičky a věnečky. Další kříž byl pod panskou zdí u cesty k přírodnímu divadlu. Tam už také není ani spodní kámen. V místě v úbočí vrchu mezi Smečnem a Svinařovem, kde se kdysi rozkládaly vinice, stál dříve kamenný sloup. Nyní zde tato dominanta není již k vidění, byl zničen v roce 1921. V horní části kapličky byla umístěna soška Panny Marie Bolestné a několikrát byla vytlučena a docela zničena v r. 1921. Soška byla přenesena do děkanského kostela a umístěna v předsíni kostela. V r. 1935 věřící nechali zhotovit betonový podstavec panem Mrzílkem, betonářem ze Smečna. Nyní je soška na obecním úřadě ve Svinařově.

Další památka se nacházela na cestě ke Chvojínkám, kde byl kamenný podstavec s kovovým křížem. Za Ovčínem také stával kříž a není po něm ani stopy. U silnice ze Smečna k Hradečnu „za váhou“ je spodní kamenná část a kříž chybí. Při vyčištění náletů je dobře vidět.

Z roku 1884 pod školou Na Boku je kamenný podstavec, který měl umístěnu sochu sv. Jana Nepomuckého. Kompletní dle fotografie byl ještě kolem r. 1939. Kdy došlo k odstranění sochy nelze zjistit, ale v r. 1960 se uvádí, že zde stojí křížek. Na podstavci bylo vytesáno L.M.2k.6.W.Z. ,nyní snad 726? I toto stojí za zvážení, jak kamenný podstavec doplnit.

   Drobné památky města a okolí je dobré udržovat a chránit. Velké opravy z posledních let jsou vidět na zámku, kde byla opravena římsa na východní věži, v r. 2018 zhotovenanová střecha, opraveny komíny a římsy. Došlo na výměnu oken v celém zámku, což se promítne ve spotřebě plynu. Snad se brzy dočká i oprava fasády na jižní a západní straně.

V r. 2019 byla na faře dokončena poslední severní strana a tak k opravené obvodové zdi přibyla i tato krása. Ještě je třeba udělat z prejzů střechu na tzv. konírně a velké opravy uvnitř budovy a zlepšit její funkčnost.

V r. 2018 se stará část školy Na Boku z r. 1910 dočkala krásné nové fasády. Dokončena byla oprava obvodové zdi u starého hřbitova. Práce jsou to na etapy dle finančních prostředků. Je viditelný zájem města na záchraně a zachování cenných památek, které díky rodu Martiniců ve Smečně máme.

E.Ničová