Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jirásková ulice ve Smečně a jak to bylo doopravdy

7. 12. 2019

 

Asi bych začal tím, že jsem se dočetl v usnesení rady města ze dne 30.09. 2019, že Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ) dal negativní stanovisko k připracované rekonstrukci povrchů v Jiráskově ulici, a to z důvodu, že ulice není v havarijním stavu a připomínky byly i k navrženému povrchu  dle zpracovaného projektu. Proto jsem začal zjišťovat bližší informace, a to cestou starostky města viz otázky a odpovědi uveřejněné v říjnu na stránkách Smečenských novinek. Dále jsem požádal zastupitelku města Soňu Stuchlovou, zda by mi sdělila bližší informace. Vzhledem k tomu, že ani ona nic bližšího nevěděla z pozice své funkce, obrátila se opakovaně s žádostí na starostku města, aby jí přeposlala projekt a případné další podklady do e-mailů za účelem seznámení se s danou problematikou. Paní starostka namísto přeposlání požadovaných dokumentů nabízela osobní setkání, aniž by akceptovala, že neuvolněný zastupitel města se nemůže uvolňovat ze zaměstnání pro shora uvedené důvody. K dnešnímu dni proto k přeposlání projektu nedošlo a rovněž nebyl projekt uveřejněn na stránkách města, nebyl prezentován ve Smečenských ozvěnách a ani na facebookových stránkách města.

Na veřejném zasedání ZM dne 18.11. 2019 paní starostka  informovala, že jsme bohužel nezískali kladné stanovisko památkářů  k rekonstrukci povrchů v Jiráskově ulici, přestože máme zpracovaný velmi pěkný projekt. Dále nám sdělila, že se jedná o nejzanedbanější část města a ostudu města, s čímž lze souhlasit. Přestože máme finanční prostředky a projekt, kdy město očekávalo, že rekonstrukce ulice proběhne ještě během letošního podzimu, tak to byli památkáři, kteří projekt v předložené podobě označili za nerealizovatelný. Navíc dle Ing. Markéty  Lindauerové  není stav povrchů tak špatný. Paní starostka si povzdechla, že nemáme páky na to, abychom její názor změnili.

Na facebokových stránkách města se pak objevilo následující prohlášení doplněné fotografiemi jmenované ulice.

Stav Jiráskové ulice je jaký je