Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co dělá Spolek přátel Smečna a širého okolí?

 

V září minulého roku jsme Vás ve Smečenských ozvěnách seznámili se založením spolku a jeho plánech a akcích. Připomenu uskutečněné dvě výstavy, v květnu u příležitosti dodatečné oslavy 100 let budovy školy Na Boku. V předsálí sokolovny jsme vystavovali fotografie školy, učitelských sborů, různých ročníků žáků (1923-1992), výletů, nácviků na spartakiády a dalších aktivit. Druhá výstava byla o pouti v salla terreně a na starých fotografiích a pohledech jsme ukázali minulost Smečna. Doplněna byla fotografiemi divadelního spolku a připomenuta první výstava několika zajímavými fotografiemi učitelů, žáků a akcí za posledních 60 let. Na požádání část vystavovaných fotografií byla přemístěna do nového pavilonu v Domově Pod Lipami, aby si ji mohli prohlédnout i klienti domova. Tuto výstavu shlédlo 240 lidí v salla terreně a 80 v domově.
     První říjnový den jsme si udělali procházku od našeho zámku do Šternberka  a Malého asijského muzea v Ledcích. Počasí přálo a i přes malou informovanost občanů se sešlo u zámku šest členů spolku a sedm občanů Smečna a Ledec. Cestou jsme si vyprávěli o historii obelisků, salla terreny a soch v zámeckém parku, o úzkokolejce, přírodním divadle a lázních ve Šternberku a o novém využití budov. V jurtě a v muzeu nás PhDr. Jiří Šíma seznámil s činností Společnosti přátel Mongolska a hovořil o jeho zájmu o historii Ledec a regionu. Cestou zpět jsme si domluvili, že vycházky budeme dělat i v příštím roce. Všichni jsme se něco nového dozvěděli, oprášili si své znalosti a také se navzájem poznali.
      Od květnové výstavy jsme zařizovali povolení a souhlas od majitelky pozemku p.Valové a odboru životního prostředí ve Slaném, abychom okolo PYRÁMU nedaleko Ovčína zlikvidovali náletové stromy a křoví (akáty, bezinky), které ohrožují a ničí obelisk. Po souhlasném vyjádření a označení špatných stromů, různě se zakliňujících a suchých, dochází k jejich kácení. Již nyní je PYRÁM krásně vidět a mnoho lidí se diví, co to tam vlastně je?
      Po doporučení odborníků bude na určená místa vysázeno asi šest nových stromů a okolí upraveno.
       Pyrám či obelisk zde stojí od r. 1840, ale až v posledních letech je „nenechavci“ zcela okradli o kovové nápisy ze všech čtyř stran. Jen háčky zůstaly. Poničené jsou i kameny z žehrovického pískovce a je nutné jejich restaurování. Tato kulturní památka je majetkem města, které s památkovým odborem ve Slaném zajišťuje závazné stanovisko a restaurátorský záměr k provedení opravy.
      Členové spolku však čeká i zpřístupnění pyrámu od lipové aleje tj. od lesa. Cesta je zarostlá náletovým křovím a místy zavezena opukou. Zprůjezdnění bude obtížné a bez techniky to nepůjde. Bude to však pro smečeňáky a turisty nová možnost procházky a pohledu na Smečno z této strany.
      Spolek má skříňku v průjezdu radnice a zde vystavuje staré, ale zajímavé fotografie Smečna. Nyní je to náměstí a pyrám. Zastavte se a prohlédněte si je, stojí to za to.
      Členů spolku je zatím jen do dvacítky, ale všichni chtějí dle svých možností udělat něco pro Smečno. 
 
E.Ničová