Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co budeme dělat v r. 2018?

2. 2. 2018

V nedávné době jsem se setkala s názorem, že o Spolku přátel Smečna a širého okolí nikdo neví a co je to za partu lidí? Nemyslím si, že bychom se měli představovat, protože návštěvnost našich webových stránek dosahuje téměř 80.000. Přesto zmíním, že náš spolek má devět členů. Od r. 2011 se zaměřujeme na propagaci města, jeho historii a záchranu a úpravu okolí pyrámu. Každoročně o Anenské pouti pořádáme výstavy se zaměřením na různá témata z minulosti našeho města a jeho okolí a dále vydáváme kalendáře v omezeném množství výtisků, z čehož se stala již tradice. Procházky po Smečně s výkladem nebo přednášky o zpracování rodokmenu či hudbě měly také dobrou odezvu u přítomných. Prostě děláme jen to, na co nám síly stačí.

Co budeme dělat v r. 2018?

1) V okolí Smečna při silnici ke Slanému jsou dvě Boží muka, přičemž u druhých směrem ke Slanému jsme začali s vyřezávkou křovin a stromů, které tam za dvacet let vyrostly, až památka z roku 1600 nebyla vidět. V likvidaci náletových dřevin budeme pokračovat, totéž máme v plánu i u dalších dvou Božích muk za čističkou a u vodojemu u Ovčína, samozřejmě i kolem pyrámu tzv. Martinickému obelisku. V letošním roce budou Boží muka na návrh spolku restaurována Pavlem Kytkou a to na náklady města. Oprava pyrámu by stála přes půl milionu a my věříme, že k tomu také někdy dojde.

Nemáte někdo fotografii Božích muk u silnice ke Kačici proti Ovčínu?? Tyto jsou nejvíce poškozené a naklánějí se. Budou se muset rozebrat, udělat nový podklad a doplnit chybějící části. Na horní desce pravděpodobně bylo jiné ukončení, nyní je tam křížek. Bylo by dobré je doplnit, možná měla vrchní část shodnou s Božími mukami z r. 1600.

2) Výstava o Anenské pouti 28. a 29. července od 10 do 16 hod. v zámeckém sále bude na téma DOMY, ŘEMESLA A OSOBNOSTI SMEČNA.

Výstava při Barokních slavnostech města bude v sobotu 8. září se stejným námětem v zámeckém sále od 10 do 17 hod. doplněna o soutěžní fotografie žáků školy a přehledem významných událostí města zaznamenané na starých fotografiích.

3) V neděli 9. září od 14 hod. v obřadní síni bude beseda s Mgr. Karlem Procházkou na téma SLAVNÁ SMEČENSKÁ HUDEBNÍ MINULOST. Na ukázky skladeb si na závěr zajdeme do kostela, kde nám budou zahrány na smečenské varhany, které jsou z 16. století. Toto téma velmi zaujalo v minulém roce všechny účastníky. Věříme, že dorazí mnohem více smečeňáků.

Akcí pro rok 2018 je ve městě hodně, tak další naše akce budou až v příštím roce. Těšit se můžete na procházky po památkách spojených s povídáním o historii domů nebo na procházku do bývalých lázní ve Šternberku. Nakonec i povídání o naší nejvýznamnější osobnosti posledních šedesáti let, hudebním skladateli filmové hudby Zdeňku Liškovi, by jistě mnohé zaujalo.

Spolek přátel Smečna a širého okolí - E. Ničová