Jdi na obsah Jdi na menu
 


Článek do Slánského Obzoru

16. 11. 2019

Článek do Slánského Obzoru.

V roce 2009 vznikl Spolek přátel Smečna a širého okolí. Přes počáteční potíže začal vyvíjet svoji činnost v roce 2011. Od té doby jeho členové, které spojují společné zájmy ve sdružení, objevují historii Smečna a jeho okolí. Společně přispívají k záchraně historických památek, publikují své poznatky, organizují výstavy, tisknou kalendáře a záložky k tématu výstav. Pořádají přednášky a vycházky po městě a okolí,seznamují účastníky s historií. Ve spolupráci s městem Smečno se spolupodílejí na záchraně historických památek. Něco se již podařilo a cílem je pokračovat při nutných opravách památek a údržbě jejich okolí.

        Jednou z historických památek, které spatříte při příjezdu do Smečna, jsou boží muka. V okolí Smečna jsou troje. První z nich, pravděpodobně ze 17. století se nacházejí asi 1 km od Smečna ke Slanému (po levé straně silnice poblíž čističky odpadních vod). V minulosti sloužila jako poutní místo, nebo místo k vyjádření díků za ochranu před morovou ranou. Celková výška objektu je přes 2,5 m, v horní části ve výklencích byly pravděpodobně umístěny obrázky, výklenek sloužil jako oltářík. Drobné prasklinky, kterých se můžete při bližším pohledu povšimnout, si vyžadují restaurátorskou práci.

        Druhá boží muka stojí na vyvýšenině asi 2 km od Smečna směrem ke Slanému. Podle dostupných záznamů pocházejí z přelomu 16. až 17 století. Na památce jsou vyryty data - rok 1600 a 1844. Vznikala tedy v době rekatolizace na Martinickém panství. Všechny funkce dnes nezjistíme, ale zřejmě to bylo i označení hranic panství.

Tato boží muka jsou složena z podstavce a čtyřhranného sloupu, dříku a lucerny, která má na všechny strany mělké výklenky, kde pravděpodobně byly obrázky. Na vrcholu je kovový křížek a dosahují výšky kolem 2,5 m.

Na podobě místa se projevil zub času. Nálety a silné stromy zcela zakryly boží muka, proto členové spolku místo vyčistili a vykáceli. Díky tomu se nyní kolemjdoucím a řidičům skýtá pohled na zajímavou památku. Od božích muk napravo od silnice ke Slanému jsou pozůstatky po kutání a hledání uhlí z období kolem roku 1802. V místě zůstala břidličná a jílovitá drť.

Obě památky byly v r. 1999 restaurovány Pavlem Kytkou. V současnosti by si obě památky zasloužily novou, alespoň drobnou opravu.    

  Třetí boží muka směrem ke Kačici se nacházejí proti Ovčínu poblíž vodojemu. Pocházejí z 18. století a opět pravděpodobně ohraničovala smečenské panství. Je to sloupový typ skládajíc se ze čtyřdílného kvádrovitého podstavce, válcovitého a mírně se zužujícího dříku s kruhovou patkou a korunou. Na vrcholu je kamenná deska a nahnutý kovový kříž, výška 2,6 m. Zde chyběly části kamenné desky a boží muka se nakláněla. Restaurátorské práce v r. 2018 provedl Pavel Kytka. Došlo k rozebrání památky a k zesílení podstavce. Tím se zabránilo jejímu naklánění. Po zjištění, že na horní desce byla lucerna, obdobně jako u druhých božích muk, restaurátor ji doplnil. I v tomto případě zlikvidovali členové spolku okolní náletové křoviny a boží muka jsou nyní viditelná i z dáli.

       Martinický obelisk, zvaný pyrám, je další zajímavá památka stojící v poli poblíž Ovčina. I v tomto místě členové spolku vykáceli náletové stromy as e souhlasem majitelky pozemku a odboru životního prostředí ve Slaném zasadili čtyři duby a devět malolistých lip.Protože na pyrámu zcela zmizely kovové nápisy z r. 1847, umístili jsme desku s textem a vysvětlení důvodu stavby pyrámu. O okolí se členové několik let starají, zalévají stromy a likvidují křoví. Zviditelnění památce prospělo a zvýšil se i zájem lidí o ni.

     V okolí Smečna bylo u cest také několik křížů. U většiny z nich však zbyly jen spodní části.To je i případ kříže v Třebichovické ulici, kde se říkalo „na skále“. Do dnešní doby z něj, bohužel, zbyla jen kamenná spodní část a spodní část kovového křížku. Na kříži je vytesán letopočet 1712. Jako kompletní se ještě uvádí v kronice města v r. 1960. Proto je jedním cílů města a spolku kamennou část restaurovat a horní část doplnit. (V plné kráse je vidět ještě na fotografii z roku 1950.

        O pomoc volá kamenný kříž s objemným podstavcem, který stával pod branou při vjezdu na náměstí od Slaného. Podle něj byla autobusová zastávkadříve pojmenována U Křížku. Horní část kříže spadla kolem roku 1980 (snad sražením dlouhým nákladem nebo povětrnostní situací). Při rekonstrukci autobusového stání došlo k přemístění před kostel už jen s novým malým křížem. Kamenný kříž je z roku 1860. Zhotovil P. Čížek z Kamenných Žehrovic, k vysvěcení křížku došlo 7.5.1861. V roce 2002, kdy byla restaurována a posléze přemístěna socha sv. Jana Nepomuckého a ze zámeckého parkuna původní místo ke kostelu, kde se dříve říkalo U Jáníka, stěhoval se křížek k salaterreně, kde stojí provizorně už 16 let. Po křížku lezou lidi a hrozí jeho poničení. Proto členové spolku navrhují pro rok 2019 jeho restaurování a přemístění do parku u autobusové zastávky. Kříž by měl stál asi 20 m od původního místa. Vhodné by mohlo být i místo u fary nebo před kostelem.

Další historické památky – kříže - ve městě a v nejbližším okolí jsou popisovány v pamětní knize města Smečna z roku 1922.V dobrém stavu je křížek u školy v Kačické ulici z r. 1882, který dodnes zdobí okolí. V r. 2019 byl opraven a je opravdu pěkný.

 

 

Doplněn o údaj z r. 2019.

Eva Ničová

Vyšlo ve Slánské obzoru – ročník 26 (126) – rok 2018