Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čím si prošlo Smečno před sto lety

31. 1. 2021

Všichni přemýšlíme, co nás čeká v letošním roce a zda pandemie po přeočkování většiny obyvatel odejde. Co však proběhlo v roce 1921 ve Smečně známe, zaznamenal ji kronikář Josef Kořínek.
       7. ledna neznámý pachatel vložil "dynamitovou patronu" pod schodiště v hostinci pí. Hornové ve Svinařovské ulici a způsobil
značné škody uvnitř budovy. Majitelka hostince přešla těsně před výbuchem s hošíkem ze schodů od sálu. To byl téměř zázrak. Druhý den měl být ples železničních zřízenců úzkokolejné dráhy Smečno-Slaný a musel být zrušen.
       Pozorováno zmírnění drahoty v ceně masa a drůbeže o 30 %. Z obecního rozpočtu dáno chudým dětem 400 Kč na knihy, 400 Kč na psací pomůcky a pro školy 910 Kč na knihy a učební pomůcky. Spolek Svépomoc daroval chudým dívkám 250 Kč na pomůcky.
       Začátkem roku počal stavební ruch za děkanstvím vedený "družstevním společenstvím pro stavbu dělnických domů". Dělnická Tělovýchovná  Jednota ve Smečně byla na valné hromadě zrušena a později ustanovila novou Federativní Dělnickou Tělovýchovnou Jednotu. Usneseno dát na nový hřbitov místo kříže pomník padlým a zemřelým vojínům ve světové válce. Konkurz na stavbu silnice ke hřbitovu získal Václav Müller za 33.416 Kč. Na hřbitov a silničku si město zapůjčilo z Občanské záložny Smečno 150 tis. Kč.
        V únoru bylo sčítání lidu a ve Smečně bylo 2950 obyvatel z toho jen 1 Němec a 2 Rusové. Římskokatolického vyznání bylo 1169 lidí,
českobratr.a českosloven. 7 lidí, pravoslav. 2 lidi a 1772 bez vyznání. Analfabetů 52 a jen číst uměli 2. Horníků bylo 384, obchodníků
a řemeslníků 380 a 43 úředníků a učitelů. Domů už bylo ve Smečně a v Nazaretu 338. V té době mělo Československo 13.595.816 obyvatel.
        Na hospodářské výstavě v Praze vystavoval ze Smečna Karel Červenka nábytek a Alois Šourek hospodářské stroje.
Od 1.6. byl zaveden v Československé republice "24 hodinový čas" tj. od 1 - 24 hodin. 
        5.6. svolána různými korporacemi veřejná schůze v hospodě u Čebišů, která vyzněla proti jakékoli stavbě nebo přístavby školy 
a sice z toho důvodu, že obec je zatížena dost a aby se počkalo až bude trochu laciněji. (Uvažovalo se o přístavbě patra školy.)
Rezoluce podána na městský úřad Smečno. V červenci svržena socha sv. Jana Nepomuckého v blízkosti kostela. 
Na začátku žní vypukla mzdová stávka zemědělských dělníků na smečenském dvoře, která díky stávkokazům poškodila zem. dělnictvo. 
        29.8. prezident T.G.Masaryk v průvodu dvou lidí vyjel si koňmo na projížďku z Lán, projel město a kolem města se vracel na své 
sídlo v Lánech. 25.9. úředně zapečetěn archiv v zámku pro jeho důležitost pro Smečno - Slaný. 
        12.10. byla na starý hřbitov jako poslední pochována Ang. Kadlečková, choť zámeckého zahradníka. 
        16.10. byl slavnostně otevřen nový hřbitov při cestě do Třebichovic s pomníkem a jmény padlých smečenských vojínů ve 
světové válce. Na pomníku za 16.037 Kč byla socha "Ruského legionáře", která byla později odstraněna. Při slavnostním otevření
měli proslovy starosta Tomáš Hejduk a zástupce Obce legionářské. Zpíval pěvecký sbor a v průvodu a na hřbitově hrála vojenská hudba 
47. pěšího pluku s kapelníkem p. Piskáčkem. Slavnosti se zúčastnila školní mládež, vdovy padlých vojínů, členové různých smečenských 
spolků, dalších organizací a starostové okolních obcí. Již 18.10. byl zde pohřben Frant. Čevona, krejčí a bývalý italský legionář. 
        10.11.1921 se stala "demobilizace všech našich vojsk", což byl důsledek "výletu" bývalého císaře Karla I, který s chotí Zitou
přiletěl z azylu ve Švýcarsku do Šoproně v Uhrách. Zde získal část vojska a táhl na Pešť. Po vojenském zakročení a tlaku Velké dohody 
byl císař zajat a dopraven na ostrov Madeiru. 
      V prosinci klesla koruna ve Švýcarech na 4.50 Kč a při tom bylo za 1 Kč- 100 rakouských korun. Pekaři za dvě housky počítali 1 Kč 
a preclík za 50 haléřů. V listopadu a v prosinci byly velké vichřice a způsobily hodně škody. Ve Smečně mělo konsumní družstvo Svépomoc 1145 členů a tržba činila 3,957.390 Kč. V majetku měly dva domy a inventář. Čistý zisk 168.866 Kč byl vrácen členům jako náhrada a část darována na 
dobročinné účely.
      V tomto roce bylo vzdělávacích činností ve Smečně málo, více však tanečních zábav. V této době zde byly spolky Děl. klub cyklistů, 
Viribus unitis (Spojenými silami), Těl. Jedn. Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Fotbalový klub a Fed.Děl.Těl.Jednota.
            
Ničová E. Spolek přátel Smečna a širého okolí