Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boží muka ve Smečně

5. 12. 2017

Jsem jedním ze zakládajících členů Spolku přátel Smečna a širého okolí a ještě zcela nedávno jsem říkal s úsměvem na tváři, že jsem zástupcem toho širého okolí, neboť  jsem bydlel  ve Slaném. To již ale neplatí, protože jsme se ženou zakoupili rodinný dům ve Smečně a budeme se do Smečna stěhovat. A přestože jsem tzv. naplavenina, neznamená to, že neznám město a jeho okolí. Proto vím, že při cestě do města a z města lze minout drobné památky, které bohužel zůstávají opomíjeny. Jedná se o boží muka, která lze spatřit u silnice ze Slaného do Smečna a ze Smečna do Kačice. Ještě doslova před několika dny byste se mnou hádali, kolik že jich vlastně je. Myslím si, že i ti z vás, kteří se pozorně dívají kolem sebe, by neuhádli. A dost možná, že jsou mezi námi tací, kterým boží muka nestojí ani za pohled z okna jedoucího vozidla.  Ani já jsem donedávna nevěděl o existenci třetích božích muk. Jsou asi dva kilometry po pravé straně, když jedete ze Slaného do Smečna a přestože jsou jen doslova několik metrů od silnice, nebyly vidět. Náletové křoviny je skryly před zraky kolemjedoucích, že byste je nenašli, ani kdybyste tudy šli pěšky. Já jsem ale věděl, že naši tři členové spolku, a to jmenovitě Eva Ničová, paní Malíková a Karel Podracký je šli doslova vysvobodit, aby mohly zazářit v plné své kráse. Proto jsem se vybavil svou zrcadlovkou a vyrazil je pro vás vyfotit a umístit na naše stránky. Bohužel cesta k nim vede pouze po frekventované silnici, což je poměrně nebezpečné, i když máte jako já reflexní vestu na sobě. Po pár metrech jsem raději sešel ze silnice a celkem bezpečně jsem došel  po poli až ke svému cíli. Náletové dřeviny ještě ležely na zemi, takže jsem se na místě musel pohybovat s maximální opatrností, ale boží muka byla vidět a mohl jsem je pro vás vyfotit. Dokonce bych řekl, že jsou v lepším stavu oproti těm, co se nacházejí v blízkosti ČOV a Ovčína. Ale je to jen můj laický pohled, tak se mohu mýlit. Vím, že město počítá v rozpočtu na r. 2018 s částkou na opravu dvou božích muk ve výši 200.000,- Kč, ale domnívám se, že by bylo dobré prohlédnout všechny. Na stránkách spolku jsem umístil i detailní fotografie všech božích muk a z těch je patrné poškození nejenom litinové křížku jeho ohnutím, ale i pískovce, ze kterého jsou boží muka. Rád bych na naší schůzi spolku navrhl, abychom část svých finančních prostředků uvolnili na jejich opravu a pokud by chtěl někdo přispět, může tak učinit prostřednictvím našeho bankovního účtu č. 236479660/0300 s poznámkou pro příjemce „boží muka“.  A protože málo kdo z nás tuší, jaký měla význam boží muka, zapátral jsem na internetu a zjistil jsem následující. Boží muka začala vznikat v 15. století a velký boom byl v 16. a 17. století. Jen pro informaci na Smečně jsou dvoje boží muka z konce 18. století, což jsou ta v blízkosti ČOV a Ovčína a nejstarší jsou ty, které byly vyrvány ze spárů náletových dřevin. Boží muka  mají na sobě letopočet 1600 a pod ním je ještě letopočet restaurování  1844. Na internetu jsem se dočetl, že měla být ještě restaurována před r. 1940, ale není to doloženo. Jinak jejich výška je 340 cm. V článku Zdeňky Kuchyňové jsem se dočetl,  že boží muka vznikala v místech, kde byla pohanská obětiště. Velice často tyto stavby vznikaly u městských bran. Když přicházel poutník nebo obchodník k městu, tak u božích muk vykonal pobožnost. Tím se jakoby očistil. Dále vznikala boží muka na místě nějaké tragické události. Došlo tam k vraždě, někdo tam zemřel. Byla také stavěna jako díkuvzdání za uzdravení, byla stavěna i jako prosba o potomka. V jejich stavbě je hluboká symbolika. První boží muka symbolicky odráží scénu bičování u kamenného sloupu. Z této ideové náplně se odvíjí i místo, kde boží muka stála. Bylo to například na rozcestích. Symbolika je v tom, že Ježíš Kristus, kdy byl bičován u toho sloupu, také stál na rozcestí, jestli se podvolí nebo ne. On se nepodvolil. Stejně tak musí volit člověk na rozcestí. Na vrcholku božích muk vždycky byla lucerna, ve které bývalo světlo. Ukazuje poutníkovi tu přímou cestu. V článku PhDr. Pavla Hájka jsem se zase dočetl, že boží muka se v České republice vyskytují zhruba ve třech krajích. Jsou to jižní Čechy, jižní Morava, část Vysočiny a část západních Čech. Velice zřídka je najdeme ve středních Čechách nebo severní Moravě. Jejich výskyt na severu republiky je ojedinělý. On sám odhaduje, že je na našem území kolem 5 tisíc božích muk. Pokud PhDr. Pavel Hájek tvrdí, že velice zřídka najdeme boží muka ve středních Čechách, pak je Smečno zřejmě v počtu existence božích muk výjimečné. Oslovil jsem proto PhDr. Pavla Hájka s tím, že jsem mu zaslal fotografie božích muk a požádal jsem ho o komentář. Pokud se něco zajímavého dozvím, rád jeho vyjádření doplním do článku.

Martin Dušák