Jdi na obsah Jdi na menu
 


SPOLEK PŘÁTEL SMEČNA A ŠIRÉHO OKOLÍ

28. 6. 2015

Prvotní nápad se založením spolku vyšel od V.Kýzla vydavatele Smečenských ozvěn a redakční rady v r. 2009. Problémy nastaly v r. 2010, kdy činnost spolku nebyla téměř žádná, odstoupil V.Kýzl a další členové. Zůstalo 15 členů a postupně se snížila základna na 11 členů. Byla otázka, zda spolek zrušit nebo pokračovat dle možností zbývajících členů. Původní plán vydávat věstník, brožury nebo knihy o Smečně a okolí, byl zamítnut. Spolek pod novým vedením (předsedkyně E.Ničová, místopředseda M.Dušák, pokladní V.Fořtová, zapisovatelka L.Procházková, člen výboru K.Podracký) a další členové si v roce 2011 vytýčili úkol dojednat souhlas s majitelkou pozemku kolem pyrámu u Ovčína a odborem životního prostředí MěÚ Slaný k vykácení náletových stromů, které ničí pyrám, zařídit si svoje webové stránky, udělat výstavu k výročí školy a výstavu z historie města o tradiční Anenské pouti.

Od roku 2012 se členové spolku starají o okolí pyrámu a o cestu podél pole od lipové aleje k pyrámu. I přes velké nepříjemnosti kolem kácení stromů a keřů, je pyrám vidět ze silnice a lidé k němu chodí a zajímají se o jeho historii. Škoda, že původní kovové nápisy jsou odcizeny. Spolek umístil alespoň desku s původním textem a důvodem jeho postavení. Věříme, že dojde k opravě pyrámu a bude na něm umístěn původní text.

Každým rokem členové spolku dělají výstavu o pouti v salla tereně. Byly na téma: 100. výročí školy Na Boku, Historické Smečno, Martinicové a smečenské památky, Významné osobnosti a historie Smečna, Spolky a organizace ve Smečně. V průměru každou výstavu zhlédlo přes 300 lidí. Výstavu Martinicové a smečenské památky jsme vystavovali ve Slaném a v Ledcích, kde ji vidělo 280 lidí.

Tradicí se stalo zhotovování kalendářů v omezeném množství, které vždy souvisely s tématem výstavy. Na r. 2013 Smečno minulé a současné, na r. 2014 Historie domů, hospod, pivovaru, na r. 2015 Spolky a organizace Smečna. Na vycházky po památkách Smečna, do Šternberku a přednášky v Ledcích, na Historii domů a jejich obyvatel přišlo kolem 20 -35 lidí. I přednáška Jak sestavit rodokmen od Mgr. Mir.Oliveriuse, měla u dvaceti účastníků velmi dobrý ohlas. V loňském a letošním roce byla vyhlášena fotografická soutěž a nejlepší snímky budou v kalendáři na příští rok.

Členové také přispívají do Smečenských ozvěn a do skříňky u autobusové čekárny umísťují články z minulosti města. Bohužel ji často navštěvují nezvaní návštěvníci a zůstávají tam jen torza článků.

Dle stanov členové platí příspěvky 120 a 240 Kč ročně. Na akce a činnost přispívá město Smečno a spolek za finanční dotaci děkuje. Dotace je vždy použita dle záměrů spolku. V roce 2012 byla dotace 10 tis. Kč použita na zakoupení šesti lip k pyrámu (tři lípy od sponzorů), v následujícím roce na dva duby a kůly ke stromům a postřik na náletové křoviny, další rok na rámy na výstavu a vymalování spolkové místnosti v kině. Místnost nebyla roky používána a je vlhká a na výstavy a besedy nevhodná.

Je toho hodně nebo málo? Osm aktivních členů spolku se snaží seznámit občany města s historií dávnou a docela nedávnou. Přes mnohé nepříjemnosti, které členy spolku potkávají, se snaží vydržet a pokračovat. Děkujeme sponzorům a sympatizantům, kteří nám pomáhají výstavy a kalendáře připravit a také finančně přispívají spolku na činnost a zviditelnění města a okolí.

E.Ničová – předsedkyně

28.6.2015